Registreer de bestuurders van jouw vereniging bij de KvK

Stappenplan voor registratie UBO's

Uiterlijk op 27 maart 2022 moeten de UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) van jouw vereniging geregistreerd zijn in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Voor de meeste verenigingen betekent dit simpelweg het doorgeven van de gegevens en een kopie van het identiteitsbewijs van de bestuursleden.

De afkorting UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owners’, wat je kunt vertalen als ‘de uiteindelijk belanghebbenden’. Dit zijn dus één of meerdere personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van de vereniging, of de uiteindelijke zeggenschap hebben binnen/over de vereniging. De wet verplicht dat deze UBO’s staan geregistreerd in het UBO-register, dat wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel.

Waarom is er een UBO-register?
Het UBO-register komt voort uit nieuwe Europese regels om criminaliteit zoals fraude, witwassen, belastingontduiking en terrorismefinanciering te voorkomen. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Financieel-economische criminaliteit valt daarmee moeilijker te verhullen achter Nederlandse organisaties. Anderzijds kun je, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie je zaken doet.

Wie zijn de UBO’s van jouw vereniging?
Voor de meeste verenigingen geldt dat de UBO’s de ‘hoger leidinggevenden’ zijn, oftewel alle personen die als statutair bestuurder van de vereniging in het Handelsregister ingeschreven staan. Er zijn enkele uitzonderingen, die je kunt inzien op de website van de KvK.

Meer informatie over de UBO registratie en een stappenplan over hoe je de UBO registratie kunt verzorgen vind je in de handleiding.

Bron: www.knzb.nl

Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer