Rapport commissie De Vries gepubliceerd

NOC*NSF gaat met sportbonden aanbevelingen uitwerken

De onafhankelijke ‘Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport’, ingesteld door NOC*NSF en mede mogelijk gemaakt door VWS, heeft haar eindrapport gepresenteerd. NOC*NSF heeft aangegeven achter de conclusies uit het rapport te staan en gaat nu met de sportbonden samen aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Het rapport is mede tot stand gekomen met behulp van de ervaringen van een aantal slachtoffers. André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF daarover: “Laat ik eerst aangeven dat wij, net als de commissie, getroffen zijn door het immense leed dat slachtoffers van seksueel misbruik wordt aangedaan. Het is voor de slachtoffers bijzonder ingrijpend, in veel gevallen gaan zij daar jarenlang, en misschien wel hun hele leven onder gebukt. We hebben veel respect voor degenen die hun ervaringen met de commissie de Vries hebben willen delen om daarmee het onderzoek mede mogelijk te maken.”

De NTB hecht er aan om de bevindingen van de commissie De Vries te delen en stelt het rapport beschikbaar als download voor geïnteresseerden. Leden die vragen hebben over, of te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, kunnen daarover praten met een van onze vertrouwenscontactpersonen (VCP). De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of  doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, die getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven.

VCP-ers van de NTB zijn:
Oud-bestuurder Peter Dillo, woonachtig in Noord-Holland en oud topsporter Marianne Vlasveld, woonachtig in Friesland. Zij zijn telefonisch via het bondsbureau (085-0701800) of per mail bereikbaar.

Bekijk rapport
Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer