Paratriathlon in 2023

'Er is voor iedereen plek, samen waar het kan'

In veel gevallen is het voor atleten met een beperking mogelijk om mee te doen aan een standaard combiduursportevenement. Afhankelijk van de handicap wordt er per wedstrijd bekeken of het parcours geschikt is voor de atleet en welke alternatieve mogelijkheden er zijn. Er staan jaarlijks veel evenementen op de kalender waarbij er meerdere wedstrijden toegankelijk zijn voor iedereen.

Ondersteuning
Heb je extra ruimte nodig in de wisselzone? Heb je hulp nodig bij het in en uit het water komen, bij het omdoen van een prothese of bij het wisselen van handbike naar wheeler? In overleg met het jurycorps wordt altijd bekeken hoe en op welke wijze je ondersteund kan worden.

Het uitgangspunt is dat je doet wat je zelf op eigen kracht kan en dat de basisdisciplines van het evenement gehandhaafd blijven. Ook de veiligheid van de atleten moet te allen tijde gegarandeerd kunnen worden, maar in overleg is heel veel mogelijk. We adviseren om vooraf bij de organisatie te informeren naar de mogelijkheden.

Proeven aan de sport
Behalve het NK Paratriathlon in Roermond op 17 september zijn veel andere wedstrijden ervoor bedoeld om kennis te maken met de para-triathlonsport. Volgens talentcoach paratriathlon Neiske Becks kennen we in Nederland rond de 60 para-triatleten waaronder 30 actieve para-atleten. ”We hebben een mooi aantal wedstrijden in Nederland op de planning staan voor onze atleten waarbij iedereen zich voor elke wedstrijd kan aanmelden. De internationale kalender is uitgebreider. In Nederland zijn er ook veel wedstrijden die nog niet onder de noemer ‘parafriendly’ vallen. Het zijn vaak ‘kleine’ dingen die een wedstrijd ongeschikt maakt voor para-atleten. Dit kan een grasveld, stoep of natuurlijk een trap zijn.”

We werken er momenteel aan om op de reguliere kalender zichtbaar te maken of een organisator ervoor openstaat én of het parkoers toegankelijk is voor para-atleten. Neiske ziet dat er de afgelopen jaren al een slag is geslagen. ”Organisaties weten het niet altijd dat ze een wedstrijd organiseren die ook geschikt is als para-wedstrijd. Enerzijds kunnen de atleten een organisator mailen of ze welkom zijn en anderzijds kijken we mee en adviseren we. Het maakt bij verschillende wedstrijden niet uit of je een bepaald onderdeel nog niet kan doen of dat het net op een andere manier moet gebeuren.  We merken dat veel mensen en organisatoren bereid zijn om para-atleten de juiste mogelijkheden te geven al hoeven én kunnen we de wereld niet volledig veranderen. De afgelopen jaren zijn er al grote stappen gezet en het is een mooie gezamenlijke wens als we het voor para-atleten in stapjes steeds iets makkelijker maken”, sluit Neiske af.

Para-triathlon activiteiten 2023
Het para-talenten team was begin april op trainingskamp rondom Papendal. Coaches Ruud Kuijpers, Neiske Becks en Bas de Bruin trainden samen met atleten Marget Ijdema, Brendan Bischoff, Sanne Koopman, Kaj van Diemen, Marcel van Huissteden, Roel Scheij + buddy Berry Moonen en de Japanse atleet Tetsu. De overige para-activiteiten van 2023 zijn de volgende:

Zondag 23 april: Paralympische Talentherkenningsdag

Zaterdag 27 mei: Open Paratriathlon Trainingsdag Papendal. Voor talenten vanuit de Paralympische Talentherkenningsdag en op uitnodiging

Woensdag 7 juni: Flitstriathlon Nijkerk

Zaterdag 17 juni: Paratriathlon Oss

Zondag 3 september: Triathlon Abbekerk  

Zondag 17 september: X-triathlon Venray voor beginnende atleten (kennismaking met sport)

Zondag 17 september: NK Paratriathlon Roermond 

Voor algemene informatie, vragen of opmerkingen kun je terecht bij de volgende personen:

Talent/breedtesportcoaches paratriathlon Neiske Becks (neiske.becks@triathlonbond.nl) en Ruud Kuipers (ruud.kuipers@triathlonbond.nl) of Bas de Bruin, bondscoach paratriathlon (bas.de.bruin@triathlonbond.nl)

Lees volgend artikel

Nederlandse titels aquathlon op het spel in Maarssen

Lees meer