Organisatorenoverleg 29 januari

Uitnodiging voor organisaties

Begin 2023 hebben we een start gemaakt met een gezamenlijk organisatorenoverleg. Achter de schermen hebben we de input verwerkt. Een deel van die input is binnenkort terug te lezen in het jaarplan 2024 en een deel van de input hebben we al omgezet in concrete acties.

We zijn overtuigd van het belang van deze gezamenlijke bijeenkomsten en worden hierin versterkt door de feedback tijdens het onlangs gehouden NTB-congres. Ons streven is om regiogebonden bijeenkomsten te kunnen organiseren, waarbij we in deze fase eerst willen monitoren hoe groot de animo is. Als blijkt dat er een groot aantal aanwezigen zal zijn, verdelen we de groepen naargelang de onderwerpen die organisatoren willen bespreken. Bij de inschrijving kan aangeven worden wat de wensen zijn voor het overleg.

We nodigen alle organisatoren van harte uit om op maandag 29 januari bij het volgende organisatorenoverleg aanwezig te zijn. Aangezien er een verdeeldheid is of om online dan wel offline samen te komen, vragen we iedereen zijn / haar voorkeur aan te geven.

Onze doelstelling is aan het begin van het jaar en aan het einde van het seizoen samen te komen met als uitgangspunt om van gedachten te wisselen, te kijken of we elkaar kunnen ondersteunen in vraagstukken of het uitwisselen van materialen en  te onderzoeken of bijvoorbeeld een gezamenlijke inkoop haalbaar is.

Aangezien we aan de start staan van een nieuwe overlegstructuur, is het voor ons nog zoeken naar de beste wijze waarop we als NTB hier invulling aan kunnen geven. Suggesties zijn welkom en mogen gestuurd worden naar info@triathlonbond.nl.

Nederlandse Triathlon Bond
Aanmelden
Lees volgend artikel

Paratriatleten in actie in Swansea

Zeven paratriatleten doen zaterdag mee aan de World Triathlon Para Series-race in Swansea. In de wedstrijd in Wales kunnen weer belangrijke punten verzameld worden voor de ... Lees meer