Organisatiehandreiking Waterkwaliteit

Richtlijnen omtrent waterkwaliteit tijdens triathlonevenementen

Het afgelopen triathlonseizoen heeft een toenemend aantal organisaties te maken gehad met een verminderde kwaliteit van het zwemwater. Steeds vaker is blauwalg een spelbreker voor organisaties en atleten. Om meer duidelijkheid te verschaffen hebben we de geldende richtlijnen omtrent de waterkwaliteit tijdens triathlonwedstrijden, en hoe vervolgens te handelen, in een overzichtelijk document op een rij gezet.

Het doel van deze richtlijnen uit het NTB-wedstrijdreglement / World Triathlon Competition Rules (versie 2023) is het beschermen van de gezondheid van de deelnemers aan een triathlon. Als in buitenwater gezwommen wordt waar fecale bacteriën en/of blauwalg aanwezig zijn, kan dit leiden tot ziekte (soms met ernstige of langdurige gevolgen) bij de atleten. Dit kan gevolgen hebben voor het vervolg van hun wedstrijdseizoen, maar uiteraard ook voor hun werk- en privé-situatie.

Klik hier voor de Organisatiehandreiking Waterkwaliteit

Nederlandse Triathlon Bond
Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer