NTB Opleidingen: ‘Inspireren, motiveren en kennisoverdracht’!     

Opleidingscoördinator Paul Verkleij stelt zich voor

NTB Opleidingen: ‘Inspireren, motiveren en kennisoverdracht’!

Paul Verkleij is sinds 1 januari 2018 de nieuwe opleidingscoördinator van de NTB. Hij is de opvolger van Koen de Haan, die die rol sinds 2011 vervuld heeft. Paul stelt zich hieronder nader voor:

“Met veel plezier stel ik me als nieuwe opleidingscoördinator  voor en maak hierbij tevens van de gelegenheid gebruik de doelen, plannen en dromen van ‘NTB Opleidingen’ onder de aandacht te brengen…

Ik ben Paul Verkleij (1973), woonachtig in Leusden, getrouwd met Yvonne en vader van Laura en Evelien. Ik ben op dit moment voor 12 uur per week aangesteld (voor de duur van 2 jaar) als coördinator Opleidingen van de NTB. Ik heb dit in een 1e termijn ook al gedaan van 2007 tot 2011. Na deze periode ben ik altijd betrokken gebleven binnen NTB Opleidingen en heb rollen gehad als expert, leercoach, assessor en ontwikkelaar t.b.v. de TTN1, TTN3 en TTN4 opleiding. Naast mijn werk voor ‘NTB Opleidingen’ ben ik docent binnen MBO Utrecht in de Sport & Beweging opleiding, waarin ik me specifiek bezighoud met het opleiden van studenten in het profieldeel Sportinstructie, Training en Coaching.

Aangezien de werkzaamheden binnen ‘NTB Opleidingen’ door vele mensen gedaan worden en zich kenmerken als echt ‘mensenwerk’, mag ik me gelukkig prijzen dat ik mag samenwerken met een groep van professionals met vakkennis, gedrevenheid, ervaring en de drive om cursisten te motiveren, te boeien en steeds meer zelfstandig te laten worden in hun rol als trainer-coach.

Ik spreek dan ook namens het hele team van ‘NTB Opleidingen’ als ik zeg dat het een uitdagende en mooie rol is om als opleider (in welke rol dan ook) mensen te kunnen begeleiden in dit leuke, maar soms ook ‘pittige’ proces.

Binnen opleiden gaat het met name om inspireren, motiveren en kennisoverdracht. T.a.v. alle opleidingen, bijscholingen etc. die we (mede) verzorgen staan deze pijlers centraal.

Deze pijlers passen wat mij betreft ook goed bij de slogan wijzijntriathlonNL! Juist als relatief kleine sportbond, maar met een grote veelzijdigheid proberen we alle betrokkenen aan te spreken om met meer kennis van zaken onze sport te bedrijven, waardoor iedereen die deze prachtige sport bedrijft ook een ambassadeur is voor de triathlonsport.

Als ‘NTB Opleidingen’ willen wij graag een positieve bijdrage leveren aan fair play, blessurevrij sporten, trainingsopbouw, belasting en belastbaarheid, planning en alles wat van triathlon een mooie en uitdagende sport maakt!

Missie
‘NTB opleidingen’ is de spil van het opleiden en bijscholen van triathlontrainers en moet zichtbaar zijn voor iedere triathlontrainer in Nederland. Door het invullen van deze centrale rol heeft ‘NTB opleidingen’ een grote rol in het verantwoord bedrijven van de triathlonsport en wordt hier in opleidingen nadruk op gelegd d.m.v. scholingsaanbod, diversiteit in leervormen, en bijscholingen. Doel is om iedere trainer positief kritisch te laten nadenken over de verantwoordelijkheid die hij/zij hierin heeft. We hechten dus veel waarde aan: samenwerking, plezier, vertrouwen en respect om iedere triatleet het beste uit zich zelf te laten halen binnen de mogelijkheden die de persoon heeft.

Visie
‘NTB opleidingen’ wil voor alle trainers in spe en opgeleide trainers een actieve rol vervullen bij het ontwikkelen van kennis en/of het verder laten groeien, waardoor triatleten in Nederland beter getraind en begeleid worden. Hierdoor zal het plezier in en de kennis van de triathlonsport toenemen, waardoor de sport er op een verantwoorde en plezierige wijze beoefend kan worden.

Opleidingen / Modulair systeem
Hoe zorgen we ervoor dat onze opleidingen ‘up to date’ blijven en er aansluiting is bij de huidige ontwikkelingen in de triathlonsport? Deze vraag stellen wij ons als team uiteraard ook stelselmatig en daarom zijn we nu onder meer aan het onderzoeken hoe we de inrichting van bijvoorbeeld de TTN3 opleiding meer modulair kunnen aanbieden, waardoor potentiële cursisten ook deelcertificaten kunnen behalen op niveau 3 i.p.v. het volledig moeten volgen van de TTN3 opleiding.

Vanwege de focus op jeugd en junioren zijn we ook bezig om een opleiding te ontwikkelen die is gericht op de training en begeleiding van jeugd en junioren. Deze doelgroep verdient een specifieke aandacht en aanpak om hiermee het gewenste doel te bereiken. Tussen half – en eind juni organiseren we daarom in samenwerking met de stichting LABC Triathlon een bijscholing die gericht is op het verzorgen van training aan jeugd- en junioren.

Licentiebeleid
Opleidingen en bijscholingen zijn bij voorkeur zo toegankelijk mogelijk voor iedereen die zich inzet op triathlontechnisch vlak en de drempels hiervoor zouden dus wat lager mogen dan ze op dit moment misschien zijn. Het achterliggende doel hiervan is bestaande trainers-coaches te motiveren zich te blijven (bij-)scholen en een aanbod te creëren dat prikkelt tot verdere ontwikkeling. Daarnaast is het streven de groep (potentiele) trainers uit te dagen om (bij)scholingen te volgen om hun werkzaamheden op goede manier uit te (blijven) voeren. Voor alle partijen dienen de kosten daarbij reëel te zijn t.o.v. de tijd die hieraan besteed wordt.

Mede hierom worden momenteel de mogelijkheden onderzocht  om het huidige licentiebeleid aan te passen en voor alle partijen aantrekkelijker te maken. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.

Bijscholingen
Met name de maanden oktober en november lenen zich prima voor bijscholingen. In het najaar organiseren we daarom bijscholingen op het gebied van: zwemmen, sportspecifieke krachttraining, voeding en monitoring van trainingsbelasting m.b.v. digitaal systeem (TrainingPeaks). Op de NTB-website worden alle bijscholingen aangekondigd met een ruime toelichting en inschrijfmogelijkheden.

Congres/trainersdag
In het verleden combineerden we het jaarlijkse NTB-congres met een bijscholingsdag voor trainers (de landelijke trainersdag). Vanwege de grote belangstelling zijn de laatste jaren het congres en de trainersdag (het trainerscongres) noodgedwongen weer losgekoppeld. Op dit moment zijn we met de KNWU in gesprek om ons jaarlijkse trainerscongres samen te organiseren. Meer informatie hierover volgt.

Kennisbank / NTB-site
Binnen het ‘up to date’ zijn hoort ook een systeem waarin we als ‘NTB Opleidingen’ duidelijk zichtbaar zijn en waar informatie te vinden is die je als trainer/coach verder op weg kan helpen, maar je ook ondersteunt bij het volgen van een opleiding. Ook dient het systeem het licentiebeleid te ondersteunen en inzichtelijk te maken. Het huidige systeem voldoet hier helaas nog niet aan, maar zijn we hard aan de slag om hier verandering in aan te brengen.”

______

Ideeën of suggesties m.b.t. bijscholingen en opleidingen? Mail naar: paul.verkleij@triathlonbond.nl

Alle opleidingen en bijscholingen
Lees volgend artikel

Paratriatleten in actie in Swansea

Zeven paratriatleten doen zaterdag mee aan de World Triathlon Para Series-race in Swansea. In de wedstrijd in Wales kunnen weer belangrijke punten verzameld worden voor de ... Lees meer