NTB kiest voor andere vorm talentontwikkeling

RTC-structuur vervangen door talentidentificatieprogramma

Met ingang van 1 januari 2024 wordt topsporttalentontwikkeling bij de NTB anders ingericht. De bestaande RTC-structuur wordt vervangen door een talentidentificatieprogramma. De huidige opzet van talentontwikkeling – met vijf RTC-locaties – is relatief kostbaar in vergelijking met het rendement dat wordt geleverd. Door te focussen op de meest kansrijke atleten en hen via maatwerk te faciliteren kan de NTB talentontwikkeling zowel sporttechnisch, organisatorisch als financieel toekomstbestendig inrichten.

Het talentidentificatieprogramma, voor atleten vanaf het jaar waarin ze 16 worden, heeft als doel om een zo groot mogelijke groep triatleten in kaart te brengen en te monitoren. Atleten met de meeste potentie (kansrijkheid) worden opgenomen in een focusgroep. Daarbij wordt gekeken naar atleten die de competenties (kennis, vaardigheden, attitude) vertonen of kunnen ontwikkelen waardoor de kansrijkheid om topsport te bedrijven toeneemt. De focus in dit programma ligt op het ontwikkelen van de sporter en niet per se op het behalen van resultaten. De regie van dit programma ligt in handen van hoofd talentontwikkeling Marcel ten Wolde.

Focusgroep

Atleten komen hoofdzakelijk in beeld voor de focusgroep op basis van wedstrijdresultaten (ranking), op voorspraak van trainers (verenigingen, privétrainers), door middel van scouting, zij-instroom vanuit verschillende disciplines en nationale talentdagen.

Van de atleten die in beeld komen voor de focusgroep wordt een grondige individuele analyse gemaakt om het profiel van de atleet vast te stellen. Hierbij wordt bekeken wat op fysiek, sociaal, cognitief en emotioneel vlak nodig is als volgende stap in de ontwikkeling van de atleet. Deze analyse wordt gedaan met medewerking van experts van TeamNL centra. De uitkomst van de analyse wordt gedeeld met de eigen coach(es) van de atleten ten behoeve van de ontwikkeling van zowel atleet als coach.

De focusgroep wordt jaarlijks vastgesteld door het hoofd talentontwikkeling, na ruggespraak met relevante experts. De belangrijkste uitgangspunten voor de focusgroep zijn: zoveel mogelijk trainen in de eigen omgeving, structureel gezamenlijke weekendtrainingen (1x per maand), gezamenlijke trainingsstages en monitoring door en ondersteuning (mentor) van het hoofd talentontwikkeling.

Volgsysteem

De triatleten in de focusgroep blijven tot minimaal het jaar waarin ze 19 jaar worden woonachtig in hun eigen vertrouwde woonomgeving. Iedere atleet in de focusgroep krijgt begeleiding vanuit het hoofd talentontwikkeling. Samen kijken ze naar de op maat gemaakte invulling van het optimale programma (kwantitatief en kwalitatief) dat kan bestaan uit de volgende trainingen: trainingen bij een lokale triathlonvereniging of een regionaal initiatief (bijvoorbeeld LABC Triathlon in Utrecht), trainingen onder leiding van een (of meerdere) eigen trainers, trainingen met het hoofd talentontwikkeling, zelfstandige trainingen, gezamenlijke trainingen met (een deel van) de focusgroep, (inter)nationale trainingsstages met de focusgroep.

Binnen het talentidentificatieprogramma werken alle atleten met een volgsysteem. Dit om het hoofd talentontwikkeling inzicht te geven in het welbevinden en fitheid van de triatleten op fysiek, sociaal, emotioneel en cognitief vlak, waardoor onder meer een training kan worden aangepast op het doel en de belastbaarheid van individuele atleten.

Voor huidige RTC-atleten die nu niet meer voldoen aan de in het document Criteria NTB-selecties opgenomen RTC-criteria geldt dat zij per 31 december 2023 uit het RTC-programma stromen. Voor de atleten die uitstromen wordt gestreefd naar mogelijkheden voor een passend vervolg. Dit kan zijn bij een triathlonvereniging of andere lokale initiatieven zoals stichtingen als LABC Utrecht.

Regionale trainingen

In verschillende regio’s vinden momenteel structureel gezamenlijke (regio)trainingen plaats voor atleten vanaf 12 jaar. Hoewel we formeel pas van topsporttalentontwikkeling spreken vanaf het jaar waarin een atleet 16 wordt, worden dergelijke initiatieven ten behoeve van de ontwikkeling van atleten door samen te trainen van harte omarmd en toegejuicht.

Nederlandse Triathlon Bond
Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer