NTB-congres naar voorjaar 2022

Zestiende congres op Papendal in plaats van online

Het NTB-congres, dat traditiegetrouw plaatsvindt in november, wordt verzet naar komend voorjaar. Na de oplevering van het onderzoeksrapport over sociale veiligheid op het NTC bekijkt het bestuur welke vervolgstappen nodig zijn en hoe daarover gecommuniceerd wordt. Het is van belang dat dit proces met grote zorgvuldigheid doorlopen wordt. In dat proces is momenteel geen ruimte voor een congres zoals wij dat graag met en voor onze leden organiseren. Het bondsbestuur heeft daarom besloten het congres te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. Dat geeft tevens extra reden tot hoop op een bijeenkomst op locatie, zoals wij dat gewend waren voor de coronapandemie. Zodra er een datum voor het congres is, zal die bekend gemaakt worden. Als locatie wordt Papendal aangehouden.

Lees volgend artikel

Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag en Integriteit

Eerste aanspreekpunt en officieel meldpunt voor signalen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen gericht aan het verantwoordelijke bestuur/directie ... Lees meer