NTB-bestuur werkt aan zichtbaarheid

Natasja Batenburg: ‘’Er waait een frisse wind waar ik met veel plezier onderdeel van ben’’

Het bestuur van de NTB is compleet en met de toetreding van Ewout Roeloffs (bestuurslid dienstverlening, ICT en innovaties) zijn de portefeuilles van Natasja Batenburg en Erik Doornbos veranderd. Doornbos is verkozen tot bestuurslid topsport en Batenburg vervult momenteel de rol van secretaris. Zij vertelt, aangevuld door Ronald Wouters, voorzitter van de Triathlonraad, over de nieuwe ingeslagen weg.

Batenburg is blij dat het bestuur compleet is. Ze legt uit wat ze verwacht van de secretarisrol. “In deze functie is het belangrijk om structuur aan te brengen en om verschillende organen attent te maken op de rolinvulling en taakopvatting die passend is bij de NTB van de toekomst. Ik geloof dat deze rol perfect bij me past, omdat ik met oog voor verschil vanuit verbinding structuur kan aanbrengen.’’

De secretarispositie is vrijgekomen nadat bestuurslid Erik Doornbos de portefeuille topsport toegewezen kreeg. Ronald Wouters, voorzitter van de Triathlonraad, ziet dat alle bestuursposities goed zijn ingevuld en heeft veel vertrouwen in de nieuwe koers. ‘’In de afgelopen periode heb ik gezien dat de NTB goede stappen heeft gezet in de organisatorische invulling. In het bestuur zijn nu alle portefeuilles verdeeld en ik constateer dat de bestuursleden qua ervaring en competenties complementair aan elkaar zijn. Dat vind ik belangrijk.’’

Goede balans
Batenburg trad in september als algemeen bestuurslid toe tot het NTB-bestuur. De nieuwe secretaris heeft zowel binnen als buiten de sport bestuurlijke ervaring opgedaan. Ze constateert net als Wouters dat er een goede balans is tussen de bestuursleden.

‘’Het bestuur vormt een complementair team dat in balans is. We houden elkaar scherp en dagen elkaar uit. Dat geeft de juiste energie om de rugzak die er nog is, samen te dragen én vooruit te kijken. We werken onder meer aan onze zichtbaarheid waarbij we nadrukkelijker willen laten zien waar we mee bezig zijn. Ook kijken we ernaar uit te genieten van de sport, wedstrijden te bezoeken én als ik voor mijzelf spreek ook mee te doen.’’

Samenwerking en inspraak
Volgens Batenburg is het belangrijk dat het voor leden zichtbaar is welke koers de NTB vaart en wat dit betekent voor de keuzes die gemaakt worden. De Zoetermeerse vindt het belangrijk dat leden een stem hebben. Sinds november 2022 hebben er dan ook verschillende gesprekken plaatsgevonden met leden, organisatoren en verenigingen.

‘’De afgelopen maanden hebben we de eerste stappen gezet in onze communicatie en de samenwerking met onze achterban. Dat is ook een onderdeel van de verbinding met de leden. De volgende stap is om met elkaar te bespreken welke vervolgstappen er gemaakt moeten worden. De vertegenwoordiging van de leden kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Het belangrijkste is dat we elkaar versterken, goed weten wat er speelt en kunnen doen wat nodig is. Dit betekent dat we ook in de onderlinge relatie met de directie, de TR en het bestuur onderzoeken op welke manier wij hier het beste vorm aan kunnen geven.’’

Heisessie
Er liggen verschillende vraagstukken waar het nieuwe bestuur zich momenteel in verdiept. Eind maart heeft het bestuur een heisessie ingepland waar Batenburg naar uit kijkt. ‘’In deze eerste periode staat het onderzoeken van de behoefte van onze leden centraal. Hierbij zijn we op zoek naar het antwoord op de vraag wat voor bond wij als NTB willen zijn. Door te bouwen aan het fundament, een bestuursmodel in te richten dat hierbij past én in verbinding te staan met de grote diversiteit aan betrokkenen, zijn wij als NTB dienend aan de ontwikkeling van de sport. Ja, er staat veel te gebeuren en er waait een frisse wind, iets waar ik met veel plezier onderdeel van ben”, sluit Batenburg af.

Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer