Nieuwe tarieven 2024 bekend

Daglicenties en lidmaatschap triatleten 20-23 jaar goedkoper

De nieuwe tarieven voor 2024 zijn bekend. We ontkomen helaas niet aan een verhoging. De tarieven voor licenties en lidmaatschappen gaan per 1 januari, na een algemene indexatie op basis van een aanzienlijke stijging van de CAO-sport, in 2024 met 10,5 % omhoog. Wel is er voor gekozen om de jongeren te ontzien. De kosten van daglicenties voor triathlondeelnemers in de leeftijd van 20 tot en met 23 jaar en ook het lidmaatschap van de NTB voor sporters in deze leeftijdscategorie (geboortejaren 2001-2004) worden in 2024 verlaagd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw afdrachtmodel voor organisaties zodat we de sport en nieuwe aanwas kunnen blijven stimuleren.

De nieuwe tarieven zijn via deze link te vinden

Verlaging tarieven voor sporters in de leeftijd van 20 tot en met 23 jaar
De huidige kosten voor daglicenties vormen voor deze leeftijdsgroep vaak een drempel om deel te nemen, zeker bij evenementen die zich richten op veelal recreatieve en jonge deelnemers. Het komt veelvuldig voor dat het inschrijfgeld voor deze deelnemers €10,- kost, maar dat de daglicentie (ook €10,-) het inschrijfbedrag verdubbelt. Daarom is besloten om voor deelnemers van 20 tot 23 jaar een vast daglicentietarief van €5,- in het leven te roepen. Deze jongerendaglicentie geldt voor alle afstanden, van een mini- tot en met een hele triathlon.

Een andere wens vanuit de achterban is om jongeren/studenten op lidmaatschapsniveau tegemoet te komen. Het verschil tussen het huidige jeugdlidmaatschap t/m 19 jaar en het lidmaatschap voor volwassenen wordt vooral door de doelgroep 20-23 jaar als te groot ervaren. Ze gingen van een jeugdlidmaatschapstarief met gratis wedstrijdlicentie in één stap naar het contributietarief voor volwassenen én een betaalde wedstrijdlicentie. Met ingang van 2024 is er een tussenstap voor deze neosenioren: het contributietarief blijft gelijk aan die van het jeugdlidmaatschap maar ze betalen wel voor een wedstrijdlicentie. We hopen de jeugd te stimuleren tot deelname aan wedstrijden waardoor organisatoren op meer inschrijvingen kunnen rekenen.

Afdrachtenmodel en dienstverlening
Met dezelfde gedachtegang als de verhoging van de tarieven, werken we aan de herziening van het afdrachtenmodel voor organisaties. Het huidige voorstel ligt ter beoordeling bij de Triathlonraad waarbij de doelstelling is om, naast het bieden van zekerheid aan organisatoren en de sport toegankelijker te maken voor de jeugd om continuïteit te bieden vanuit onze dienstverlening.

De NTB is aangesloten bij NOC*NSF, Europe Triathlon en World Triathlon en onderhoudt contacten met VWS, andere sportbonden, het platform ‘Buitensportbonden’, provinciën en gemeentes. In deze hoedanigheid is de bond nadrukkelijk betrokken bij beslissingen die de sport rechtstreeks aangaan en behartigt daarmee de belangen van alle bij ons aangesloten verenigingen, organisaties en individuele leden.

We zorgen verder, onder meer, voor het opleiden en toekennen van officials tijdens wedstrijden, inschrijvingen, uitslagenverwerking en wedstrijdkalender in mijntriathlonbond.nl, de organisatie en/of het faciliteren van competities zoals het Jeugd- en juniorencircuit, NK’s, agegroupkampioenschappen en de Teamcompetities, de opleiding en bijscholing van trainers, een uitwisseling van licentie met de KNWU, KNZB en de Atletiekunie en voor ondersteuning van verenigingen.

Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer