Nieuwe richtlijnen voor jeugdwedstrijden

Maximale en adviesafstanden gebaseerd op leeftijd

Nieuwe richtlijnen voor afstanden van jeugdwedstrijden

Meer kinderen die kennis maken met de triathlonsport, meer wedstrijden waar jeugd kan starten, meer verenigingen waar jeugd structureel de sport kan beoefenen en meer jeugdtrainers. Het zijn ambities die horen bij het speerpunt ‘jeugd’ en waar door veel betrokkenen in het land hard aan wordt gewerkt.

Met de extra aandacht die er nu voor jeugdtriathlon is, ontstaat ook de wens om duidelijke kaders te hebben waarbinnen (jonge) kinderen op een verantwoorde en leuke manier wedstrijden kunnen doen. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten leidend.

  • Er is sprake van succesbeleving en gevoel van competentie bij deelnemers. ‘Ik kán het, de volgende keer misschien nóg sneller’.
  • De belasting past bij de fysieke ontwikkeling van kinderen; ‘een leven lang sporten’ staat centraal. Voorkomen van drop out (soms pas jaren later) vanwege overbelasting op jonge leeftijd.
  • Plezier staat voorop! Zowel bij laagdrempelige wedstrijden: ‘meedoen = winnen’, als binnen het Jeugd en Junioren Circuit: ‘strijd omdat je zelf geniet van de sport, niet omdat het moet’. Er is oog voor de mentale en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Op basis van ervaringen uit de praktijk (jeugdtrainers, werk op scholen), ervaringen binnen het Jeugd- en Juniorencircuit én in overleg met bondarts Guido Vroemen, zijn voor de afstanden bij jeugdevenementen nieuwe richtlijnen opgesteld en vastgesteld door het bondsbestuur. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen ‘adviesleeftijd’ en ‘toegestane leeftijd’. De meest wenselijke situatie is de ‘adviesleeftijd’, zeker voor startende triatleten en/of laagdrempelige wedstrijden die zich richten op breedtesport / kennismaking / scholen.

Er zijn grote verschillen tussen de belastbaarheid, groei en ontwikkeling en ervaring bij kinderen / jongeren. Daarnaast is het bij werken met groepen schoolkinderen onvermijdelijk dat er leeftijdsverschillen zijn. De ruimte tussen de ‘adviesleeftijd’ en ‘toegestane leeftijd’ maakt het mogelijk maatwerk te bieden. Let wel: wanneer kinderen jonger dan de adviesleeftijd meedoen aan wedstrijden, geldt t/m de halve sprint de aanvullende voorwaarde dat de deelnemer in het bezit moet zijn van het zwem-ABC.

Gehoopt wordt dat deze richtlijnen ouders, begeleiders, trainers, leerkrachten op scholen en wedstrijdorganisaties houvast geeft bij het maken van verantwoorde keuzes, waarbij (duurzaam) plezier in de sport voorop staat! En dat het wedstrijdorganisaties verder uitdaagt om korte afstanden voor jeugdigen toe te voegen aan hun programma.

Ook t.b.v. de andere varianten van onze sport (zwemloop, wintertriathlon, duathlon en cross) zijn de richtlijnen vastgesteld.

De richtlijnen zijn hier te vinden en worden binnenkort ook opgenomen in het evenementenpakket 2018 voor wedstrijdorganisaties.

Inhoudelijke vragen of opmerkingen? Neem contact op met coördinator Jeugdzaken, Berteke de Jong (berteke.de.jong@triathlonbond.nl).

 

 

Lees volgend artikel

Nederlandse titels aquathlon op het spel in Maarssen

Lees meer