Commissie de Vries en VOG

Nieuwe regels voor Verklaringen Omtrent Gedrag

Afspraken over VOG n.a.v. rapport Commissie De Vries

Eind 2017 presenteerde de ‘Commissie de Vries’ haar bevindingen in het Rapport Seksuele Intimidatie en Misbruik in de sport. De NTB heeft dit rapport gepubliceerd op haar website en via NOC*NSF is het aan alle verenigingen en organisaties toegestuurd. Voor de NTB zijn meerdere adviezen van de commissie al wel geïmplementeerd maar andere ook (nog) niet.

T.a.v. de verdere implementatie van de adviezen uit het rapport is onlangs het volgende besloten:

Het NTB bondsbureau gaat in overleg met de beide Vertrouwens Contact Personen (VCP) – Marianne Vlasveld en Peter Dillo – nader beoordelen welke elementen uit het rapport binnen de NTB nadere uitwerking behoeven en een stappenplan opstellen om dit de komende periode verder uit te voeren.

Een van de elementen uit het rapport betreft het hanteren van de zogenaamde Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) voor functionarissen die werken met “kwetsbare groepen”. Gelet op onze beleidsmatige ambities ten aanzien van jeugdstimulering en het feit dat er steeds meer concrete initiatieven op dit vlak ontstaan is de urgentie om voor kader dat werkt met jeugd regels te stellen wat betreft de VOG urgent.

T.a.v. de VOG is daarom besloten dat:

  • Alle kaderleden die namens of in opdracht van de NTB werken met jeugd verplicht worden een VOG te kunnen overhandigen. Denk aan trainers op NTC, RTC, regiotrainingen, opleidingsverenigingen, clinics op scholen in kader van Ironkids, Junior Challenge , etc
  • Trainers die TTN-opleidingen volgen (van TTN1 tot en met TTN4) dienen voorafgaand aan het aanvragen van hun examen een VOG te kunnen overhandigen. Dit in het kader van de zogenaamde Burgercompetentie waaraan cursisten dienen te voldoen.
  • De NTB adviseert clubs en organisaties om van hun (evt. al eerder opgeleide) trainers of kaderleden die met jeugd te maken krijgen een VOG te vragen.

Aanvragen van een VOG voor verenigingen en organisaties gratis is via deze pagina.

In geval van vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met Rembert Groenman via rembert.groenman@triathlonbond.nl of de Vertrouwens contactpersonen op VCP@triathlonbond.nl.

Lees volgend artikel

TV Almere en VZC winnen in Weert

Lees meer