Medische begeleiding rondom het NTC in Sittard

Reactie NTB naar aanleiding van berichten in de media

De medische zorg voor triatleten die in Sittard wonen en trainen is op orde en in goede handen. Huisartsgeneeskundige zorg en medische coördinatie wordt geleverd door de huisartsenpraktijk van huisartsen Sjoerd Hobma, Jochen Cals en Anouk Machielsen. Sportarts Fred Hartgens (Sportmedisch Adviescentrum Zuid-Limburg) verricht de topsportkeuringen en blessurediagnostiek, -begeleiding en -behandeling, samen met de paramedici. De (para)medici staan in nauw contact met de sportmedische staf van TeamNL/NOC*NSF.

Onlangs verscheen in de media een bericht waarin door voormalig bondsarts Guido Vroemen een andere indruk werd gewekt van de huidige situatie. Guido Vroemen is sinds 2010 niet meer als bondsarts werkzaam bij de NTB. Tot en met 2020 was Vroemen medisch adviseur breedte- en wedstrijdsport. In 2021 was Vroemen op afroep beschikbaar als sportarts voor Paratriathlon. Op dit moment zijn er geen afspraken tussen Vroemen en de NTB.

Uiteraard staat het iedere atleet vrij een eigen keuze te maken in de medische begeleiding die hij of zij wenst.

Lees volgend artikel

NK paratriathlon terug in Roermond  

Het NK paratriathlon keert dit seizoen terug in Roermond. Roermond City Triathlon is op zondag 17 september host van het NK voor sporters met een lichamelijke beperking. Roermond ... Lees meer