Lokaal Sportakkoord: help de vereniging én sport groeien

Sportverenigingen zijn de basis van sportend Nederland

Lokaal Sportakkoord: laat de club én sport groeien

Het Sportakkoord: Plezier voor iedereen die sport, ongeacht waar in Nederland én bij wat voor vereniging. Wanneer je je als vereniging aansluit bij het Sportakkoord streef je samen met het lokale sportnetwerk naar een gemeente waar iedereen met plezier kan sporten. Niet alleen jouw vereniging groeit hiermee, maar ook de sport in het algemeen. De NTB werkt hier in samenwerking met NOC*NSF aan mee om verenigingen sterker te maken en onze mooie sport nóg meer op de kaart te zetten.

Veel verenigingen zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. Rijksoverheid en de gezamenlijke sport vinden dit belangrijk en hebben hun krachten gebundeld en het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties en de gemeente af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Van dit Sportakkoord wordt voor de specifieke vereniging en gemeente een actieplan gemaakt.

Wist je dat…

… het Sportakkoord zes ambities heeft onderscheiden? Op basis hiervan wordt besloten welke trajecten en opleidingsmogelijkheden er zijn voor de vereniging. De ambities zijn: inclusief sporten en bewegen (1), duurzame infrastructuur (2), vitale sport- en beweegaanbieders (3), positieve sportcultuur (4), vaardig in bewegen (5), topsport die inspireert (6).

… er onder meer ondersteuningstrajecten binnen verenigingen mogelijk zijn op het gebied van begeleiding en opleiding voor trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding en financiering.

… je op elk moment kan meedoen met het Sportakkoord? Zie hier het stappenplan dat jouw vereniging kan doorlopen om mee te doen.

… er al honderden verenigingen het Sportakkoord ondertekend hebben?

Sportverenigingen zijn de basis van sportend Nederland. Dit geeft jouw sportclub de mogelijkheid om te groeien en bloeien richting de toekomst. Via deze website kan je meer informatie vinden wat het Sportakkoord voor jouw club kan betekenen.

Meer informatie Sportakkoord
Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer