Herbenoeming leden TR

Vacature voor TR-lid in regio Noord

Herbenoemingen Triathlon Raad (TR)

Op 25 april vindt de eerste vergadering van de TriathlonRaad (TR) in 2018 plaats. Voorafgaand aan deze TR zullen er dit jaar geen regiosessies worden gehouden. NTB-leden worden via Triathlonbond.nl geïnformeerd over de agenda van de TR en de onderliggende stukken. Via de actie #NTBaas op social media (Facebook en Twitter) wordt iedereen in de loop van april in staat gesteld te reageren op deze stellingen. Daarnaast kunnen reacties op agenda en stukken ook worden gestuurd naar info@triathlonbond.nl. Een van de agendapunten is de herbenoeming van TR-leden. De volgende procedure wordt voorgesteld om dit mogelijk te maken als gevolg van het ontbreken van regiosessies. Alle leden krijgen de gelegenheid voor 11 april hun bezwaar te uiten (rembert.groenman@triathlonbond.nl) tegen een mogelijke herbenoeming van hun vertegenwoordiger uit de regio, dan wel zich zelf kandidaat te stellen. Oftewel, geen reactie betekent instemming met de herbenoeming. Is er wel een bezwaar of een tegenkandidaat dan zal voor de betrokken regio alsnog een bijeenkomst worden georganiseerd. Het gaat om de volgende TR-leden die allen hebben aangegeven graag nog een periode hun regio in de TR te willen vertegenwoordigen.

Regio Oost: Ilko Bosman en Lieke ten Hove
Regio West I: Rene de Waal
Regio West II: Tony Link en Hans Geerts
Regio Zuid: Rien Wittenberg

Voor regio Noord geldt dat Bert van der Zwan heeft aangegeven zijn functie per 25 april a.s. te willen beëindigen, voor deze positie wordt dus een nieuwe kandidaat gezocht. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich voor 11 april melden (rembert.groenman@triathlonbond.nl) waarbij hun kandidaatstelling door tenminste drie leden dient te worden ondersteund. Zijn er meerdere kandidaten beschikbaar dan zal er alsnog een regiobijeenkomst worden georganiseerd om hierover een besluit te nemen.

Lees volgend artikel

Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag en Integriteit

Eerste aanspreekpunt en officieel meldpunt voor signalen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen gericht aan het verantwoordelijke bestuur/directie ... Lees meer