Henry Bonnes en NTB per direct uit elkaar

Gebrek aan wederzijds vertrouwen aanleiding

Technisch directeur Henry Bonnes en de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) hebben hun samenwerking beëindigd. De reden voor het vertrek is een gebrek aan wederzijds vertrouwen. Dit vertrouwen kwam onder druk te staan door een verschil van inzicht over de totstandkoming van een nieuwe toekomstbestendige topsportstructuur.

“Henry is twee jaar geleden in een roerige periode ingestapt”, vertelt algemeen directeur Thorwald Veneberg. “Hij heeft zich volledig ingezet om de rust en structuur in het toptriathlon weer terug te brengen en uitvoering te geven aan de aanbevelingen met betrekking tot integriteit. Dat was voor hem geen gemakkelijk proces en dat is hij niet uit de weg gegaan. Inmiddels zitten we in een nieuwe fase als bond waarin het topsportbeleid richting de nieuwe Olympische cyclus verder moet worden ontwikkeld. De betrokkenheid van topsporters is daarbij essentieel. Onder meer de mate waarin sporters worden betrokken bij en de zeggenschap hebben over totstandkoming van topsportbeleid heeft gezorgd voor een vertrouwensbreuk”, aldus Veneberg.

Bonnes over zijn onvermijdelijke vertrek: “Werken vanuit vertrouwen is voor mij de basis voor samenwerking. Als dit vertrouwen over en weer afneemt, is een stap als deze onvermijdelijk. Ik ben me altijd bewust geweest van de grote uitdagingen die er lagen en de dunne basis binnen topsport om vanuit te bouwen. Zonder enig eigen belang heb ik me volledig ingezet voor een grote stap vooruit. Een stap vooruit vraagt in mijn ogen scherpe keuzes. Helaas is er een verschil van inzicht ontstaan over het proces dat moet leiden tot een toekomstbestendige structuur. Ik wens sporters en staf ongelofelijk veel succes met de laatste fase richting Parijs.”

De NTB bekijkt momenteel de gewenste invulling van de opvolging van Henry Bonnes. We zijn onder andere in overleg met NOCNSF wat noodzakelijk en wenselijk is in de laatste periode richting Parijs ’24. En uiteraard kijken we daarbij ook naar de periode daarna.

Lees volgend artikel

TV Almere en VZC winnen in Weert

Lees meer