Een sociaal veilige vereniging

Voorkom grensoverschrijdend gedrag bij jouw club

Centrum Veilige Sport Nederland (CVS) start deze week een campagne met als doel het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. CVS, dat onderdeel is van NOC*NSF, kan helpen bij preventie door het aanbieden van informatie over dit thema en/of individuele hulp.

 

Nederlandse Triathlon Bond

Preventie is nodig omdat 1 op 10 sporters voor hun achttiende te maken heeft gekregen met grensoverschrijdend gedrag. Plegers zijn vaak mede-sporters, maar ook bekende volwassenen of begeleiders binnen de vereniging (bron Commissie De Vries 2017).

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin die; door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren; als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten en plaatsvindt in de context van sport.

Verenigingen kunnen grensoverschrijdend gedrag voorkomen door het onderwerp sociale veiligheid op de agenda te zetten, een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen en gedrag- en omgangsregels op te stellen en te implementeren. Ook kunnen verenigingen zich aanmelden voor een aanvraag voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor de trainers, begeleiders en andere vrijwilligers binnen de club.

Bekijk hier de animatiefilm Motivatie Sociale Veiligheid:

 

Bekijk hier een animatiefilm over de Regeling Gratis VOG

 

Klik hier voor meer informatie over de Regeling Gratis VOG

CVS heeft een 5-stappenplan, High 5!, ontwikkeld voor het bewerkstelligen van een sociaal veilige sportvereniging. Dit stappenplan vind je hier

Daarnaast kunnen verenigingen 15 uur gratis hulp krijgen bij het implementeren van sociaal veilig beleid wat leidt tot goedkeuring voor de Regeling Gratis VOG.

Kijk voor meer informatie op de website van CVS

Heb je zelf te maken met grensoverschrijdend gedrag en wil je daar over praten? Neem dan contact op met de VCP-ers van de NTB: oud-bestuurder Theo Mosch woonachtig in Noord-Holland en oud topsporter Marianne Vlasveld woonachtig in Friesland. Zij zijn telefonisch via het bondsbureau (085-0701800) of per mail VCP@triathlonbond.nl bereikbaar.

Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer