Decathlon nieuwe partner NTB

Samenwerking gericht op de verdere ontwikkeling van jeugdtriathlon

Decathlon nieuwe partner NTB

Sport toegankelijk maken voor iedereen, dat is de doelstelling van sportwinkelketen Decathlon. De positieve invloed van sport op de ontwikkeling van kinderen en jongeren én de maatschappelijke waarde ervan zijn hierbij evident.De triathlonsport toegankelijk en mogelijk maken voor alle jeugd in Nederland; dat is op dit moment één van de belangrijkste speerpunten van de Nederlandse Triathlon Bond. En precies dát is waar Decathlon en de NTB elkaar vinden.

Gezamenlijke ambitie

Decathlon en de NTB sluiten een driejarig contract en gaan samenwerken om invulling te geven aan de gezamenlijk ambitie om het voor jeugd mogelijk te maken ‘op triathlon te gaan’ (breedtesport).

De producten en programma’s moeten helpen NTB-verenigingen en NTB-wedstrijdorganisaties verder te inspireren en motiveren om actief aan de slag te gaan met jeugdtriathlon. En, ze moeten drempels voor kinderen, ouders, verenigingen en organisaties wegnemen. Zodat jeugdtriathlon een logische keus wordt.

Gezamenlijk programma

Er is een aantal concrete programmaonderdelen waar verenigingen, organisaties, kinderen en ouders mee worden ondersteund.

  • ‘Welkom bij de NTB’: ieder nieuw jeugdlid wordt warm welkom geheten door een gezamenlijke actie van Decathlon en de NTB
  • ‘Startpakket voor verenigingen’: bij de NTB aangesloten verenigingen die met jeugdtriathlon starten, komen – onder voorwaarden – in aanmerking voor een materiaalpakket voor hun trainers. De materialen richten zich op verkeersveiligheid / zichtbaarheid, de praktische beoefening van de sport en bieden inspiratie om speelse vormen, fun en multisport in het trainingsaanbod op te nemen.
  • ‘Decathlon Tri-Kids’ voor organisaties: vanuit de wens om regionale jeugdwedstrijden meer aan elkaar te verbinden, zal Decathlon als partner / supplier gaan helpen om enkele regionale circuits op te zetten en deze te ondersteunen in wedstrijdbenodigdheden en uitstraling.
  • ‘Sporten met Decathlon’: het platform www.sportenmetdecathlon.nl zal worden ingezet om allerlei (jeugd)triathlon aanbod aan elkaar te verbinden.

Praktische invulling

De komende maanden zal bovenstaande verder worden uitgewerkt en concreet gemaakt. Verenigingen en organisaties worden uiteraard nader geïnformeerd zodra één van de genoemde onderdelen klaar is om te worden gelanceerd. We richten in de komende periode een aparte jeugdomgeving in op www.triathlonbond.nl. Dat zal ook de plek worden waar deze informatie terug te vinden is.

Vragen over de samenwerking met Decathlon kunnen worden gesteld aan onze coördinator jeugdzaken, via berteke.de.jong@triathlonbond.nl

Berteke de Jong (coördinator jeugdzaken NTB) en Sandra de Looff-Landkroon (National Sportleader Triathlon van Decathlon) bij de feestelijke bevestiging van de samenwerking
Berteke de Jong (coördinator jeugdzaken NTB) en Sandra de Looff-Landkroon (National Sportleader Triathlon van Decathlon) bij de feestelijke bevestiging van de samenwerking
Lees volgend artikel

TV Almere en VZC winnen in Weert

Lees meer