Veel sporters stoppen vanwege kosten

Jeugdfonds Sport & Cultuur en gemeenten bieden financiële ondersteuning

Uit het NOC*NSF sportdeelname onderzoek blijkt dat ruim 80.000 sportende Nederlanders zijn gestopt met hun sport omdat het te duur is geworden. Ongeveer 310.000 sporters sporten minder vaak in verband met de kosten en nog eens 475.000 mensen overwegen het sporten te beëindigen als de kosten verder stijgen. Het gaat om zowel kinderen als volwassenen. In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet sporten.

Jeugdfonds Sport & Cultuur en gemeenten bieden financiële ondersteuning
Veel zaken zijn duurder geworden, de supermarkt, energieprijzen en ook het sporten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en/of jouw gemeente kunnen mogelijk financieel bijspringen. Het landelijke netwerk van stedelijke en provinciale fondsen wordt ondersteund door een landelijk bureau.

Hoe het werkt
De organisatie is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld of geldzorgen. Voor deze kinderen betalen ze het lesgeld, de contributie bij de vereniging en eventueel de spullen zoals sportkleding of de materialen. Zo geven ze alle kinderen en jongeren de kans om lid te  worden van een sportvereniging.

Het stappenplan om een aanvraag te doen gaat als volgt;

1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurt sportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam;
2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
3. Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;
4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;
5. Het jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Zo vind je jouw intermediair
Een intermediair is bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, vrijwilliger leergeld, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam.

Kijk hier voor meer informatie hoe het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen.

Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer