Bondsbestuur update congres

We nodigen een ieder van harte uit om contact te leggen

Beste leden,

Wij hebben met veel interesse en plezier uitgekeken naar het NTB-congres van zaterdag 11 maart. Met het totaal aantal aanmeldingen dat we hebben ontvangen, zijn we tot de conclusie gekomen dat het congres op onvoldoende animo kan rekenen. Dit heeft ons doen besluiten het congres op 11 maart niet door te laten gaan.

Voor ons is het doel van dit congres geweest om ruimte te bieden aan alle liefhebbers van de sport om zich (opnieuw) te verbinden én kennis te maken met nieuwe gezichten. Daarbij hebben we een divers programma samengesteld, sprekers uitgenodigd en belangrijke thema’s op de agenda gezet. Niet alleen om vooruit te kijken, maar ook om even stil te staan bij, een in meerdere opzichten, roerige periode én elkaar weer even in de ogen aan te kijken.

De deelnemers die zich met enthousiasme voor het congres hebben aangemeld, hebben eerder persoonlijk bericht ontvangen en zijn uitgenodigd om mee te denken over een passend alternatief. Met de frisse, energieke wind die nu waait door de directe en het bestuur kijken we uit naar het leggen van de verbinding. Direct contact is daarbij voor ons van essentieel belang. Het organiseren van een congres is daartoe niet het juiste middel gebleken.

Ons ontgaat uiteraard niet dat de tongen zich wel roeren. Een deel van het geluid bereikt ons indirect en een groeiend, constructief kritisch deel steeds vaker ook direct. Met het uiten van betrokkenheid en maken van contact worden wij als sport(ers), bond en liefhebbers alleen maar sterker. Daar nodigen we een ieder dan ook van harte toe uit.

De NTB bestaat dankzij de inzet van een team van hardwerkende medewerkers, trotse sporters, ontelbare vrijwilligers en een gedreven directie. Onze dank daarvoor is onverminderd groot!

Sportieve groet,

Ellis, Cees, Natasja, Erik en Ewout
Het bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond

Wil je reageren op dit bericht, dan kan dat via info@triathlonbond.nl. Zoek je een specifiek contact, dan vind je meer gegevens op de NTB-website.

Lees volgend artikel

TV Almere en VZC winnen in Weert

Lees meer