Aftrap campagne basiseisen sociale veiligheid

Voldoet jouw club al aan de 4 V's voor veiligheid?

Alle sporters moeten vrij, plezierig en in een veilige omgeving kunnen sporten. Een sociaal veilige sportomgeving begint bij een goede basis. Om dat kracht bij te zetten omarmen wij de campagne basiseisen sociale veiligheid vanuit NOC*NSF.

De NTB vindt het belangrijk dat alle sporters vrij, plezierig en in een veilige omgeving kunnen sporten. Om dat kracht bij te zetten doen wij mee aan de campagne basiseisen sociale veiligheid vanuit NOC*NSF. Want iedereen moet kunnen sporten zonder grensoverschrijdend gedrag. En dat begint bij een goede basis. Daarom moedigen wij alle triathlon- en multisportverenigingen aan om aan de slag te gaan met de 4 V’s voor veiligheid. Deze 4 V’s bieden een stevig fundament voor sportverenigingen rondom sociale veiligheid. Als je hieraan voldoet, ben je als club goed op weg.

 

De 4 v’s voor veiligheid:

Verenigingsbrede gedragscode

Vertrouwenscontactpersoon op de club

Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers

Vakkundig geschoolde trainer-coaches

 

Verenigingsbrede gedragscode

Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag en is dus een belangrijk onderdeel van het clubbeleid rondom sociaal veilig gedrag – van de regels langs het zwembad, wieler- of atletiekbaan tot het gebruik van social media. Om ervoor te zorgen dat leden, vrijwilligers en anderen op de club weten waar de club voor staat, is het belangrijk om deze gedragscodes helder en goed te communiceren. Voorbeelden van gedragscodes kun je hier vinden

 

Vertrouwenscontactpersoon op de club

Een vertrouwenscontactpersoon is een neutraal aanspreekpunt op de club en kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en verwijst door als dat nodig is. Ook helpt een vertrouwenscontactpersoon de club bij preventie van grensoverschrijdend gedrag en de implementatie van bijvoorbeeld de gedragscode.

Net zoals bij het vinden van vrijwilligers in andere posities, kan het vinden van een goede vertrouwenscontactpersoon veel geduld vergen. NOC*NSF heeft hier een aantal tips voor opgesteld.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers

Sportclubs kunnen gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor de vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de regeling gratis VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Door als club gebruik te maken van deze regeling voorkom je mogelijk risico voor sporters en andere betrokkenen op de club.

 

Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Trainer-coaches kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is daarom belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) niet alleen oog hebben voor tactiek en techniek, maar ook voor pedagogiek en integriteit. Dat kan via een scholing. Als club kan je ervoor zorgen dat trainer-coaches de scholing Een Beetje Opvoeder of een vergelijkbare scholing (voor meer ervaren trainer-coaches) volgen. Dat helpt niet alleen mee aan een sociaal veilige sportomgeving voor je leden, maar zorgt óók voor meer sportplezier en leukere trainingen.

Is jouw club al concreet aan de slag met de 4 V’s of Basiseisen Sociale Veiligheid en vind je het leuk om jouw verhaal met ons en andere clubs te delen? Stuur dan een e-mail naar roel.de.krijger@triathlonbond.nl. Je kunt bij hem ook terecht voor al je vragen over deze campagne.

UPDATE;

Op dinsdag 12 december, 9 januari 2024, 6 februari 2024 en 5 maart 2024 zijn er webinars ‘Aan de slag met de 4 v’s voor veiligheid’.

Je kunt je hier aanmelden.

Nederlandse Triathlon Bond
Lees volgend artikel

TV Almere en VZC winnen in Weert

Lees meer