Afdrachten voor organisaties omlaag in 2023

NTB geeft gehoor aan wensen en behoeften van wedstrijdorganisatoren

Nadat NTB-directeur Thorwald Veneberg in de eerste weken na zijn aanstelling met meerdere organisatoren in gesprek is gegaan, zijn – in samenspraak met bureau en bestuur –  op basis hiervan de eerste doelstellingen geformuleerd in het kader van de dienstverlening richting NTB leden.

Naast het implementeren van de aanbevelingen uit het Rapport Unravelling is het verbeteren van de dienstverlening in de service richting leden, verenigingen en organisatoren een belangrijke doelstelling in de plannen voor 2023 en verder. In het licht van deze verbeterslag is nu besloten de afdracht van de inschrijfgelden voor wedstrijdorganisatoren te verlagen van tien naar vijf procent voor 2023. Met deze eerste stap wordt gehoor gegeven aan de wensen en behoeften van een groot deel van de wedstrijdorganisatoren, die hierdoor bijvoorbeeld meer kunnen investeren in hun evenement en/of het inschrijfgeld voor de deelnemers kunnen verlagen.

“We hebben vertrouwen in een gezamenlijke toekomst waarin er tevredenheid is over de samenwerking en dienstverlening vanuit de NTB. Tevens is naar de wedstrijdorganisatoren onze intentie uitgesproken om in vervolggesprekken toe te werken naar een gezamenlijk plan van aanpak” aldus Veneberg. “We willen graag ondernemerschap stimuleren en een ander afdrachtenmodel onderzoeken, waarbij de afdracht eerlijker is en niet meer (volledig) gebaseerd op het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld is primair iets tussen de organisator en deelnemer. De afdracht van organisator naar NTB willen we in de toekomst liever baseren op variabelen van de evenementen die onder auspiciën van de NTB georganiseerd worden”.

Die variabelen kunnen onder andere gebaseerd worden op type wedstrijd, aantal deelnemers, officials, kwaliteit, (meer)waarde en andere kenmerken van het evenement. Om de (on)mogelijkheden van een nieuw afdrachtmodel te bespreken met de organisaties wordt op korte termijn een brainstormsessie geïnitieerd.

 

Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer