Garantiefonds Evenementen

Afdekking financieel risico voor organisatoren

De overheid tracht op meerdere manieren het gewone leven weer wat op gang te brengen. Een van die manieren is om de organisatoren van diverse soorten evenementen (waaronder sport) te stimuleren de organisatie daarvan weer op te pakken, ondanks de onzekerheid die de huidige coronamaatregelen voor evenementen veroorzaakt.

Een van de argumenten van evenementen om de organisatie niet op te pakken kan zijn dat ze het financiële risico van het niet doorgaan van het evenement niet willen lopen. Het Ministerie van Economische Zaken legt momenteel de laatste hand aan een voorstel om vanaf 1 juli a.s. een Garantiefonds Evenementen ter waarde van 300 miljoen in te stellen. Dit fonds heeft tot doel het financiële risico voor organisatoren af te dekken in het geval er kosten gemaakt zijn bij het annuleren van het evenement.

Ook voor organisatoren van triathlonevenementen kan dit een interessant fonds zijn: het stelt organisatoren in staat om in ieder geval het initiatief tot organisatie op te pakken in de wetenschap dat een onverhoopte annulering de vaste lasten via het fonds gedekt kunnen worden. Meer informatie is er op dit moment nog niet bekend, de NTB zal al haar evenementen informeren zodra de voorwaarden voor deze nieuwe interessante regeling bekend wordt. We denken dat dit nog wel een week of 2 tot 3 kan duren. Uiteraard is het ook handig zelf de bekendmaking van dit fonds in de gaten te houden.

Lees volgend artikel

Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag en Integriteit

Eerste aanspreekpunt en officieel meldpunt voor signalen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen gericht aan het verantwoordelijke bestuur/directie ... Lees meer