30-10 Update NTC onderzoek

Definitief onderzoeksrapport opgeleverd

De directie en het bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) hebben kennis kunnen nemen van het definitieve onderzoeksrapport over de huidige sociale veiligheid binnen het Nationaal Triathlon Trainingscentrum (NTC). Naar aanleiding hiervan zullen wij de komende dagen onze vervolgstappen en de wijze van communicatie bepalen.

Het is van belang dat we dit proces met de grootste zorgvuldigheid doorlopen. Ten eerste gaan we de direct betrokkenen van het onderzoek informeren. We doen dit bewust nadat alle atleten en coaches terug zijn uit Portugal en Abu Dhabi. Direct daarna informeren we ook de Triathlonraad. Aansluitend brengen we onze vervolgstappen breder naar buiten. Het laten uitvoeren van een vervolgonderzoek naar de sociale veiligheid op het NTC in het verleden maakt in ieder geval onderdeel uit van de te nemen vervolgstappen.

Wim van Oijen, voorzitter bestuur, en ik zullen in de hiervoor genoemde bijeenkomsten het woord doen.

In het belang van de zorgvuldigheid van het proces en een maximaal sociaal veilige omgeving voor de huidige atleten, geven wij -voorafgaand aan deze bijeenkomsten- geen verdere inhoudelijke informatie.

Arnhem, 30 oktober 2021
Rembert Groenman, algemeen directeur

Lees volgend artikel

Blauwalgtoxiciteitstest pilot Nieuwkoop

Lees meer