18-3 Update berichtgeving COVID-19

voor verenigingen en organisaties

  1. Doorstroomactiviteiten opgenomen in heropeningsplan
  2. Sporten met z’n vieren
  3. Binnensport vraagt om meer perspectief
  4. TASO-regeling voor verenigingen

Het is alweer een jaar geleden dat we in Nederland te maken kregen met de maatregelen rond het coronavirus. Helaas zijn we nog niet zover dat er weer wedstrijden georganiseerd kunnen worden, maar op de achtergrond zijn we hard aan het werk om triathlonevenementen zo snel als mogelijk is, weer op de kalender te krijgen.

Nederlandse Triathlon Bond

Doorstroomactiviteiten opgenomen in heropeningsplan

Op voordracht van bonden als KNWU, Atletiekunie, Wandelbond en NTB is in het ‘Heropeningsplan voor de sport’ de term sportieve doorstroomactiviteiten toegevoegd ten behoeve van de duiding van sporten die beoefend worden in de openbare ruimte. Omdat vergunningverleners op dit moment vergunningaanvragen voor tri- en duathlons (en andere sportactiviteiten in de openbare ruimte) vaak überhaupt niet in behandeling willen nemen vanwege het feit dat het om ‘evenementen’ gaat (en die veelal op dezelfde wijze beoordeeld worden als grote publieksevenementen als Lowlands en Pinkpop) wordt organisaties die hiermee bezig zijn geadviseerd om nadrukkelijk te verwijzen naar dit document

Door vergunningverleners te wijzen op hoofdstuk 7 (breedtesportevenementen en doorstroomactiviteiten) en uit te gaan van verschillende scenario’s bij verschillende risiconiveaus, lijkt de kans groter dat er eerder – voorlopige – vergunningen kunnen worden afgegeven. Vooruitlopend op eventuele versoepelingen dus en meer in lijn met accommodatiesport. Organisaties die hiermee bezig zijn en meer informatie wensen kunnen hierover contact opnemen met Christie Brouwer: christie.brouwer@triathlonbond.nl.

 

 

Sporten met z’n vieren

Volwassenen vanaf 27 jaar mogen sinds 15 maart op sportaccommodaties buiten gezamenlijk sporten met maximaal vier personen. Sporten voor deze groep op andere locaties buiten, is onder begeleiding toegestaan met maximaal vier personen op initiatief (of in opdracht) van de gemeente. Verenigingen kunnen hiervoor bij de gemeente een aanvraag doen om in groepjes van vier (exclusief trainer) in de openbare ruimte te kunnen sporten. Zonder toestemming van de gemeente geldt dat je met maximaal twee volwassenen samen mag sporten.

Klik hier voor alle maatregelen rondom sport van de overheid

 

 

 

Binnensport vraagt om meer perspectief

Hoewel kleine kinderen weer zwemlessen kunnen krijgen, blijven de zwembaden voor zwem- en triathlonverenigingen nog even gesloten. Maar liefst 31 binnensportbonden en belangenorganisaties, hebben maandagmiddag gezamenlijk een brief gestuurd naar demissionair minister-president Rutte, minister De Jonge, minister Van Ark en de Tweede Kamer om meer perspectief te vragen voor de zes miljoen sporters die zij vertegenwoordigen. Deze zes miljoen binnensporters, de helft van sportend Nederland, staan door de coronamaatregelen buitenspel.

Lees verder.

TASO-regeling voor verenigingen

NTB-verenigingen doen ook over 2021 bondsafdrachten voor hun leden aan de NTB. Voor verenigingen is dat vaak een flink bedrag. Dit wordt weliswaar betaald door de leden voor hun bondslidmaatschap maar toch… Door de coronacrisis heeft de overheid meerdere steunmaatregelen ingesteld. Voor de lokale sport is de zogenaamde TASO-regeling beschikbaar: Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties. Onder bepaalde voorwaarden komen verenigingen in aanmerking om deze bondsafdracht via de TASO gecompenseerd te krijgen. Het kan zijn dat ook uw vereniging daarvoor in aanmerking komt, wat betekent dat afdracht aan de NTB uit de TASO vergoed wordt. Als NTB zijn wij uiteraard blij met deze afdracht van de leden, maar wij kunnen ons voorstellen dat het ook fijn is voor verenigingen als dit bedrag weer terugvloeit in de clubkas. Zo helpt de overheid ons allemaal.

Klik hier voor een rekenvoorbeeld op basis waarvan bepaald kan worden waarvoor en voor welk bedrag u compensatie kan aanvragen. Op deze pagina is meer informatie te vinden en kan de aanvraag ingediend worden.

Wij hopen dat u inderdaad gebruik van deze maatregel zult en kunt maken waardoor u en de NTB op haar reguliere inkomsten kunnen blijven rekenen. Vragen? Neem dan contact op met Rembert Groenman: rembert.groenman@triathlonbond.nl

Lees volgend artikel

Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag en Integriteit

Eerste aanspreekpunt en officieel meldpunt voor signalen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen gericht aan het verantwoordelijke bestuur/directie ... Lees meer