15-4 Update berichtgeving COVID-19

Stap voor stap naar opening samenleving

Het kabinet maakte op 13 april bekend de samenleving vanaf 28 april veilig en stap voor stap te willen openen. Tot die datum blijven alle beperkende maatregelen van kracht. De eerste stappen zijn het openen van de terrassen, het vervallen van de avondklok en mogen er twee mensen thuis ontvangen worden in plaats van een. Vervolgstappen worden pas vanaf 11 mei verwacht.

Wat dit betekent voor de sport en sportevenementen is nog niet precies duidelijk. Het Crisis Management Team Sport van NOC*NSF werkt momenteel hard aan de uitwerking van de concept Routekaart voor heropstart van de sport. Er is naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag nog te veel onduidelijk om nu al een definitieve Routekaart te presenteren. Inzet van het CMT Sport richting de overheid: zo spoedig mogelijk zo normaal mogelijk trainen binnen en buiten, en het hervatten van wedstrijden/competitie eerder dan 7 juli. Vrijdag 16 april komt het CMT Sport weer bij elkaar en wordt er hopelijk meer duidelijk.

De NTB krijgt momenteel veel vragen over het doorgaan van de competities. Teamcompetities Triathlon hoopt op korte termijn een update te geven ten aanzien van de kalender, het aantal meetellende wedstrijden en andere voorwaarden.

Ook in het Jeugd- en juniorencircuit zijn wedstrijden, waaronder het NK in Zaanstad, uitgevallen. De NTB is momenteel de mogelijkheden aan het verkennen voor wat er mogelijk is in de tweede helft van het jaar. “We vinden het heel belangrijk dat we deze doelgroep startgelegenheid – ook in de vorm van kwalificatiewedstrijden voor het EK – kunnen bieden dit seizoen. We gaan ons daar zeker hard voor maken”, aldus bondsmedewerkster Christie Brouwer.

Enquête gevolgen coronacrisis voor de sport door Mulier Instituut
NOC-NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het ministerie van VWS willen graag de vinger aan de pols houden bij de sportverenigingen om te kijken of, en zo ja welke, ondersteuning er nodig is. Sportverenigingen worden dan ook uitgenodigd om de vragenlijst van het Mulier Instituut over de impact van de coronamaatregelen in te vullen. Hiermee wordt een beter beeld gecreëerd van de behoeften van de sportverenigingen in deze bijzondere tijd. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt er meer inzicht verkregen in de geleden schade en impact van de maatregelen voor sportverenigingen. Op basis hiervan bepalen NOC*NSF en het ministerie van VWS welke ondersteuning sportverenigingen nodig hebben. De VSG gebruikt de uitkomsten voor beleidsontwikkeling.

De vragenlijst kan nog tot uiterlijk 21 april ingevuld worden.

Brede steun om nieuw kabinet te doen investeren in een ‘Sportieve Gezonde Generatie’
Samen met 25 partners uit de onderwijs-, kinderopvang-, welzijn- en sport- en beweegsector , waaronder de NTB, heeft NOC*NSF het manifest ‘Sportieve Gezonde Generatie’ opgesteld. De samenwerkende partners willen dat alle kinderen tot 18 jaar goed en voldoende sporten en bewegen. Hiervoor zijn steun en maatregelen vanuit de rijksoverheid cruciaal. Het manifest is onderdeel van een groter pakket van manifesten en initiatieven dat deze week aan informateur Herman Tjeenk Willink is aangeboden.

https://www.youtube.com/watch?v=ugZVmEZ3g_M

Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer