1-10 Update berichtgeving COVID-19

Nieuwe maatregelen van kracht sinds 29 september

Nu het kabinet voor de komende drie weken de nieuwe maatregelen bekend heeft gemaakt vanwege de opmars van COVID-19, is het weer tijd voor een nieuwe update.

Het kabinet heeft maandagavond de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt. Voor de sport houden deze maatregelen in dat sinds 29 september 18.00 uur voor een periode van drie weken geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden van zowel profs als amateurs. De sportkantines gaan in deze periode dicht. Voor de sportbeoefening zelf blijven de regels die sinds 1 juli gelden van kracht: binnen- en buitensporten kunnen actief kunnen worden beoefend, inclusief het organiseren van competities. Er geldt hier dus geen maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten.

Nederlandse Triathlon Bond

Wedstrijden
Organisaties van wedstrijden kunnen zelf – in overleg met de betreffende veiligheidsregio – bepalen of ze hun wedstrijd door willen laten gaan. De TRI Ouderkerk die dit weekend gepland staat, gaat in ieder geval door. Publiek is echter niet welkom en deelnemers wordt gevraagd alleen naar de wedstrijdlocatie te komen volgens het aangegeven tijdschema in de deelnemersinformatie.

Eveneens komend weekend staan de ‘Next Generation Challenges’ in Spijkenisse en Sittard gepland. Twee weken later (zaterdag 17 oktober) volgt de Tijdrit Almere, gecombineerd met het NK duathlon. En tenslotte staat ook de crossduathlon Valkenburg nog op de NTB-kalender voor zondag 22 november. Vooralsnog gaan deze wedstrijden eveneens – onder strikte voorwaarden – door. Hou te allen tijde de website van de betreffende organisatie in de gaten voor evt. aanvullende maatregelen en/of aanpassingen.

Overige activiteiten

  • Trainingen kunnen de komende drie weken zoals gepland doorgaan. Van groot belang hierbij is dat alle maatregelen en protocollen vanuit de overheid, zwembad, gemeente, bond en verenigingen op een juiste wijze worden nageleefd om voor iedereen een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.
  • De KNWU en de NTB hebben naar aanleiding van de persconferentie van maandag besloten om de Dag van de Trainer, die gepland stond op zaterdag 31 oktober, af te gelasten.
  • Het jaarlijkse NTB-congres dat gepland stond voor zaterdag 14 november op Papendal gaat niet door. Er wordt momenteel gekeken naar een online alternatief, hierover volgt binnenkort nadere informatie.
  • De ‘Inspiratiedag voor jeugdverenigingen’ op zaterdag 24 oktober gaat eveneens niet door. Ook over een alternatieve vorm en/of datum volgt nadere informatie.

Aangepast FAQ en Protocol verantwoord sporten
Op basis van de nieuwe maatregelen zijn ook de FAQ’s weer aangepast. Er is een nieuwe categorie toegevoegd “Maatregelen per 29 september 18:00 uur”. Vragen als “Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd, ben ik dan toeschouwer?” en “Wat is de definitie van horeca en de sportkantine” komen hierin terug. Tevens zijn een aantal huidige FAQ’s offline gehaald die met de nieuwe maatregelingen tijdelijk niet van toepassing zijn.

  • Bekijk de aangepaste FAQ van NOC*NSF hier.
  • De sportgerelateerde FAQ van de Rijksoverheid is hier te vinden.
  • De FAQ vanuit de zwembadbranche, inclusief het advies t.a.v. gebruik van mondkapjes is hier te lezen.

Het Protocol verantwoord sporten gaat uit van de per 29 september geldende landelijke maatregelen en zal, indien die in de komende tijd veranderen, op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en in binnensportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook.

 

2e peiling Mulier Instituut onder verenigingen | effectiviteit van de noodmaatregelen
In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de VSG en NOC*NSF houdt het Mulier Instituut nu voor de tweede maal een peiling onder verenigingen naar de gevolgen van de Coronacrisis. Deze peiling helpt om te zien in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen er nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden door VWS betrokken bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling Sport in de Tweede Kamer.

Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk verenigingen deze vragenlijst invullen. Dit invultijd bedraagt zo’n 20 minuten en verenigingen hebben tot 11 oktober de kans om de vragenlijst in te vullen (max. 1 per vereniging).

Lees volgend artikel

Nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld

Lees meer