Contributiekosten 2017

LET OP: er worden geen licentiepasjes verstuurd. Atleten kunnen hun bewijs zelf downloaden via mijn.triathlonbond.nl. Zie hiernaast voor de toelichting op dit systeem.

Lidmaatschappen worden aangegaan voor een kalenderjaar en dienen derhalve voor 1 december te worden opgezegd.

Kosten voor 2017:

  • NTB Lidmaatschap voor individuele leden € 74,- (dit betreft altijd een Basislidmaatschap met een Atletenlicentie)
  • NTB Basislidmaatschap voor leden van een vereniging € 34,- (met enkel een Basislidmaatschap is er bij deelname aan evenementen altijd nog een Daglicentie nodig)
  • Atletenlicentie voor leden van een vereniging € 25,- (apart aan te vragen voor verenigingsleden vanaf 20 jaar* en alléén af te sluiten in combinatie met een Basislidmaatschap.)
  • Atletenlicentie voor jeugdleden tot 20 jr*  - via vereniging € 25,-
  • Atletenlicentie voor jeugdleden tot 20 jr.*  - individueel € 29,-
  • Aspirant lidmaatschap € 12,-  (zie voor een toelichting onderaan deze pagina: voor het zonder de extra kosten voor een Daglicentie deelnemen aan evenementen tot en met maximaal de kwart afstand (daglicentie van maximaal € 7,75).
  • Aspirant lidmaatschap tot 20 jaar € 7,-  (voor het zonder kosten voor een Daglicentie deelnemen aan evenementen).
  • Daglicentie, aan te schaffen via de wedstrijdorganisatie, bedragen variëren naar gelang de afstand van de wedstrijd waaraan wordt deelgenomen

M.u.v. de Aspirant-leden en Daglicentiehouders ontvangen alle NTB-leden het bondsmagazine 'Transition'.
* Jeugdleden tot 20 ontvangen automatisch een Atletenlicentie (m.u.v. aspirantleden).

Voor elke volgende atleet op 1 adres wordt een korting verleend op de jaarcontributie van € 8,-. Hiervoor wordt naar dat adres ook maar 1x het bondsmagazine 'Transition' verstuurd.

Bij het aangaan van het lidmaatschap (basislidmaatschap en/of atletenlicentie) na 1 september worden de volgende kortingen gehanteerd (zie hieronder voor de korting op het aspirantlidmaatschap):

Lidmaatschap gaat in na 1 september:     50 procent korting
Lidmaatschap gaat in na 1 oktober:          75 procent korting
Lidmaatschap gaat in na 1 november:      de rest van het jaar gratis, maar opzeggen kan niet eerder dan per 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar.

Los abonnement op het bondsmagazine 'Transition'  € 37,50
Idem in het buitenland     € 67,- (digitaal € 37,50)

Lidmaatschap triathlonvereniging/-organisatie € 103,-

Klik hier voor de veelgestelde vragen (FAQ) m.b.t. de NTB-licentiestructuur.

Klik hier om (aspirant) lid te worden van de Nederlandse Triathlon Bond

Zie voor meer informatie en de NTB wedstrijdkalender www.ntbinschrijvingen.nl.

Aspirant lidmaatschap

Het Aspirant lidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond is een (individuele) lidmaatschapsvorm, die enkele jaren geleden is ingevoerd om potentiële triatleten laagdrempelig te laten kennismaken met de combi-duursport. Dit lidmaatschap kost slechts € 12,- (na 1 juli van het lopende kalenderjaar zelfs € 7,-), wordt éénmalig aangegaan voor de duur van maximaal één kalenderjaar en is met name bedoeld voor sporters die al eens kennis hebben gemaakt met de triathlonsport. Meestal zal deze kennismaking hebben plaatsgevonden bij één of meerdere kleinere evenementen, waar op basis van een Daglicentie aan is deelgenomen (al dan niet in trio-verband). Door het aangaan van een aspirant lidmaatschap kan een sporter, zonder zich verder zorgen te hoeven maken over de kosten van Daglicenties, gedurende het hele kalenderjaar deelnemen aan alle NTB-evenementen tot en met maximaal de kwartafstand (klik hier voor alle informatie over afstanden). Op basis van een aspirant lidmaatschap kan een atleet echter niet in aanmerking komen voor NK-titels (klik hier voor alle mogelijkheden en voorwaarden voor deelname aan NK's).

Aan het einde van het jaar krijgen alle aspirant-leden een vrijblijvende aanbieding om voor het daarop volgende jaar een regulier lidmaatschap met de NTB aan te gaan (individueel of in verenigingsverband).

Aspirant-leden ontvangen een eigen lidmaatschapsnummer (herkenbaar aan de letter X in het nummer en daarom ook wel X-licentie genoemd) en de daarbij behorende gegevens om een lidmaatschapsbewijs te downloaden. Met behulp van het lidmaatschapsnummer kan via www.ntbinschrijvingen.nl heel eenvoudig ingeschreven worden voor vrijwel alle NTB-evenementen. Voor alle evenementen tot en met maximaal de kwartafstand betalen aspirant leden dankzij het lidmaatschap géén Daglicentiekosten. Ook aan andere afstanden kan reglementair worden deelgenomen, in dat geval worden echter de reguliere Daglicentiekosten in rekening gebracht. Aan het Aspirant-lidmaatschap is i.t.t. de overige NTB-lidmaatschappen géén abonnement op het bondsmagazine 'Transition' gekoppeld.

Verenigingsleden, voor wie al minimaal een basislidmaatschap verplicht is, kunnen geen Aspirant lidmaatschap aangaan. Voor slechts € 25,- per jaar heeft een verenigingslid echter een Atletenlicentie waarmee aan élk NTB-evenement kan worden deelgenomen zonder kosten voor een Daglicentie (zelfs de allerlangste afstanden en de NK's, indien voldaan wordt aan de criteria voor deelname).

Evenals NTB-leden die in het bezit zijn van een Atletenlicentie moeten aspirant-leden hun lidmaatschapsbewijs bij elk evenement, waaraan zij op basis van dit lidmaatschap deelnemen, kunnen tonen.

Lidmaatschap aanmelden

Voor deelname aan NTB-wedstrijden is altijd een licentie benodigd. Dat kan een Atletenlicentie zijn (aan te schaffen via de NTB, altijd gekoppeld aan een Basislidmaatschap), maar mag ook een Daglicentie (aan te schaffen via de organisatie in de vorm van een toeslag op het inschrijfgeld) of Aspirant lidmaatschap (via de NTB) zijn. De kosten van een Daglicentie zijn afhankelijk van de afstand van het evenement. Hoe langer de afstand hoe hoger de kosten voor de daglicentie.

Met de aanschaf van een licentie (ook daglicenties) worden atleten formeel geregistreerd als lid van de Nederlandse Triathlon Bond en conformeren zij zich aan alle geldende NTB-reglementen.

Kosten daglicentie

Cat. Afstand Daglicentie  
5 Mini  € 3,- 
4 1/8 - sprint € 7,75
3A 1/4 € 7,75
3 Olympisch € 9,50
2 Midden € 28,50
1 Lang € 42,-

NB voor zwemlopen (alle afstanden) kost een daglicentie € 3,-.

Opzeggen lidmaatschap

Het NTB-lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen van het NTB-lidmaatschap dient voor 1 december te gebeuren en kan alleen schriftelijk worden gedaan (mail hiervoor naar leden@triathlonbond.nl). Individuele leden die hun lidmaatschap opzeggen ontvangen altijd een schriftelijke bevestiging van hun opzegging.

Het aspirantlidmaatschap eindigt automatisch. Aspirantleden krijgen aan het einde van het jaar bericht over de mogelijkheden om hun lidmaatschap te continueren in de vorm van een basislidmaatschap, al dan niet aangevuld met een Atletenlicentie.