Najaarsvergaderingen 2018

Regiovergaderingen deze keer weer los van congres

Uitnodiging najaarsvergaderingen 2018

Op zaterdag 17 november vindt het jaarlijkse NTB congres op Papendal plaats. Gebruikelijk was dat de regiosessies (de momenten waarop de leden van de Triathlon Raad beraadslagen met de besturen van verenigingen, organisaties en individuele leden over stukken als het Jaarplan en Begroting 2019 en mogelijke verkiezingen) plaatsvonden tijdens het congres. Op grond van de ervaringen van de afgelopen keren is echter besloten om de regiosessies apart te gaan organiseren. Op het congres was feitelijk te weinig tijd voor een goede discussie met elkaar en het slokte anderzijds ook teveel tijd op van het congres voor de bespreking van diverse andere interessante ontwikkelingen.
Daarom worden komend najaar drie regiosessies gehouden:

  • Maandag 26 november 19.30 uur bij AV PEC te Zwolle voor de regio Noord en Oost
  • Maandag 26 november 19.30 uur bij AV Almere ‘81 voor de regio West I en West II
  • Dinsdag 27 november 19.30 uur bij omgeving Roermond regio Zuid (exacte locatie wordt bekend gemaakt, afhankelijk van het aantal aanmeldingen)

De stukken voor de vergadering (m.n. Jaarplan 2019 en Begroting 2019, aangevuld met evt. verkiezingen) worden rond 15 november toegestuurd aan alle verenigingen en organisaties en op de site gezet. Daarnaast zal er tijd en ruimte zijn om zaken te bespreken die voor de regio spelen c.q. actueel zijn, inbreng van de leden is daarbij uiteraard gewenst.

De regiovergaderingen zijn toegankelijk voor alle (vertegenwoordigers van) leden. Aanmelden kan door te mailen naar rembert.groenman@triathlonbond.nl.

Lees volgend artikel

Programma 13e NTB-congres

Congrescentrum Papendal is op zaterdag 17 november de locatie voor alweer het 13e NTB-congres. Het jaarlijkse congres is vooral bedoeld voor bestuurders van NTB-verenigingen en ... Lees meer