Terug naar Kenniscentrum

Verenigingen / organisaties

Alles wat een verenigingsbestuurder of wedstrijdorganisator wil (of zou moeten) weten

Ca. 60 organisaties en 130 verenigingen zijn aangesloten

Bij de Nederlandse Triathlon Bond zijn ca. 60 organisaties aangesloten, die op jaarbasis meer dan 100 evenementen organiseren. Deze evenementen zijn heel divers en bieden – verspreid over het jaar – voor alle doelgroepen meer dan voldoende mogelijkheden om een vorm van combiduursport te beoefenen. Triathlon, duathlon, wintertriathlon, winterduathlon, crosstriathlon, crossduathlon, zwemlopen en zelfs varianten met kanoën, etc. zijn terug te vinden op de NTB evenementenkalender.

Evenementen kunnen ook worden georganiseerd door verenigingen die zijn aangesloten bij de NTB, maar veruit de meeste verenigingen houden zich bezig met het verzorgen van zowel kwalitatief als kwantitatief trainingsaanbod voor hun leden. Inmiddels zijn er zo’n 130 verenigingen, die gezamenlijk ruim 6000 leden tellen. De leden van de NTB-verenigingen worden geregistreerd als verenigingslid, waardoor de lidmaatschapskosten voor deze leden lager zijn en de vereniging deel kan nemen aan de teamcompetities .

Om lid te kunnen worden van de NTB dient een vereniging of stichting te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wat doet de NTB voor haar organisaties?

De NTB richt zich op drie doelgroepen

• bestaande laagdrempelige organisaties (breedtesport, lokaal/regionaal gericht)
• bestaande ambitieuze organisaties (gericht op doorgroei naar bv. EK’s en WK’s)
• nieuwe organisaties

Deze organisaties hebben ieder hun eigen ambitie en vraag:

• Ik wil voor het eerst een evenement organiseren. Wat komt daar allemaal bij kijken?
• Ik wil dat mijn evenement veel deelnemers trekt, die ook weer terug komen. Hoe doe ik dat?
• Ik wil mijn evenement naar een nog hoger (top)niveau brengen. Wie kan mij hierin van advies voorzien?

Een succesvolle wedstrijd organiseren is niet eenvoudig. Daarbij willen organisatoren van triathlons en andere combiduursporten zo min mogelijk rompslomp en zoveel mogelijkheid vrijheid, zonder te veel bemoeienis van gemeenten, de bond en andere derde partijen.

De NTB wil organisatoren helpen met het bereiken van hun ambities en heeft een speciale brochure ontwikkeld waarmee duidelijk wordt gemaakt welke rol de NTB hier in kan spelen.

BROCHURE
Lees volgend artikel

Trainingsschema's

Triathlon wordt door velen nog altijd gezien als onmenselijk zwaar, maar gelukkig ontdekken ook steeds meer mensen dat bijvoorbeeld een achtste triathlon met een periode van 8 ... Lees meer