Terug naar Trainers

Opleiding Triathlon trainer niveau 4 (TTN4)

Voor individuele begeleiding aan atleten op (inter)nationaal topniveau

 1. TTN4
 2. Werkwijze
 3. Praktijk
 4. Begeleidingsteam
 5. Leercoach
 6. Deelnamevoorwaarden
 7. Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 8. Kosten
 9. Contact

TTN4

De TTN4 opleiding is een vervolg op TTN3 en is gericht op individuele begeleiding van topsporters. Waar de TTN3 opleiding gericht is op het trainen en coachen van een vereniging; daar ligt de focus bij de niveau 4 opleiding op het leveren van maatwerk bij de begeleiding van atleten op (inter)nationaal topsportniveau.

Binnen deze opleiding staan de volgende competenties centraal:

 • scouten talenten en beoordelen ontwikkelingspotentieel van de atleten
 • adviseren van bestuur over het te voeren sporttechnische beleid en de doorstroom van atleten
 • geven training-op-maat (waaronder het uitwerken van een meerjarenplanning)
 • coachen van zijn/haar atleten tijdens wedstrijden
 • bevorderen competentieontwikkeling van overig kader
 • samenstellen begeleidingsteam en zorgen voor afstemming
 • onderhouden en initiëren externe contacten.

Werkwijze

De opleiding bestaat uit 3 blokken van ieder ongeveer 6 maanden. Het eerste blok gaat over het geven van training, hierna volgt een blok coaching en de opleiding sluit af met een blok over beleid, sportkader en begeleiding. Ieder blok zal afgesloten worden met Proeven van Bekwaamheid.

Naast de centrale bijeenkomsten werkt de cursist aan zelfstudie opdrachten en opdrachten voor het portfolio. Deze praktijkopdrachten worden uitgevoerd in de eigen praktijksituatie van de cursist.

De opleiding kent een totale duur van ongeveer 24 maanden. In de eerste 18 maanden zullen centrale bijeenkomsten plaatsvinden, hierna werkt de cursist nog door aan het portfolio.

Werkwijze

Praktijk

Om de portfolio opdrachten uit te voeren dient de deelnemer te beschikken over een geschikte praktijksituatie. Zonder deze praktijksituatie is het niet mogelijk aan deze opleiding deel te nemen. Hiervoor dien je atleten te begeleiden op (inter)nationaal topsport niveau.

 • Internationale ITU atleten
 • Eredivisie Mannen/Vrouwen
 • Duathlon selectieleden
 • Lange Afstand selectieleden
 • Cross triathlon/duathlon selectieleden
 • Junioren uit de TO-groep

Begeleidingsteam

Voor de ondersteuning tijdens de uitvoering van een opdrachten maakt de cursist gebruik van de expertise van zijn/haar begeleidingsteam of zoekt de cursist een expert die hierbij in de praktijk kan ondersteunen. Wie deze rol vervult, hangt af van de context, in de meeste gevallen zal het een gekwalificeerde trainer-coach, 4, 5,  B of C zijn, maar dit kan ook een expert op een specifiek onderwerp zijn, zoals een krachttrainer, sport diëtist of -psycholoog.

Leercoach

De leercoach ondersteunt, adviseert, coacht, en bewaakt het leertraject en de competentieontwikkeling van de cursist. Uitgaande van het opleidingsplan en de al aanwezige competenties stelt hij samen met de cursist en praktijkbegeleider een plan op voor het leertraject. De leercoach wordt door de NTB toegewezen.

Deelnamevoorwaarden

 • Leeftijd: minimaal 18 jaar
 • Diploma: minimaal TTN3 of TTA
 • Lidmaatschap van de NTB
 • Ruime ervaring (minimaal 1 jaar) met het geven van alle soorten training bij een triathlon-vereniging
 • Een goedgekeurde praktijksituatie

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Vanaf 2018 vragen wij iedere cursist om een VOG te overleggen bij de aanvraag van het PVB. Sportverenigingen kunnen voor vrijwilligers gratis een VOG aanvragen.

Meer informatie hierover is hier te vinden.

Kosten

De kosten voor de TTN4 opleiding bedragen € 2800,-. Dit is inclusief centrale bijeenkomsten, cursusmateriaal, leercoachbegeleiding, overnachtingen, lunch en één keer PVB afname. Bij herkansingen worden opnieuw PvB kosten in rekening gebracht; € 100,- voor portfoliobeoordeling,  € 200,- voor afname overige PvB’s.

De opleiding start bij minimaal 10 deelnemers, er is plaats voor maximaal 15 deelnemers per opleiding. Alle aanmeldingen worden getoetst door de opleidingscommissie. Op basis van het advies van de opleidingscommissie worden plaatsen in de opleiding toegekend.

Contact

Neem voor meer informatie en/of aanmelding contact met ons op via onderstaande link.

Contact
Lees volgend artikel

Bijscholingen en licentiebeleid

Het licentiebeleid voor trainers is in 2014 ingesteld om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het sporttechnische aanbod. Een trainer die in het bezit is van een ... Lees meer