Terug naar Trainers

Opleiding Triathlon trainer niveau 1 (TTN1)

Voor het assisteren van de (verenigings-)trainer tijdens trainingen en bij het begeleiden van wedstrijden.

Doelstelling

Doel van de opleiding TTN1 is het opleiden van een triathlonbegeleider binnen de triathlonvereniging, die in staat is de (verenigings)trainer te ondersteunen tijdens trainingen en bij het begeleiden van wedstrijden. Binnen deze opleiding staan de volgende competenties centraal:

• Het waarborgen van de veiligheid tijdens trainingsactiviteiten
• Het assisteren bij trainingen en/of wedstrijden
• Zorgen voor passende maatregelen rondom wedstrijden en/of evenementen.

Inhoud

De opleiding TTN1 bestaat uit 2 centrale bijeenkomsten, individuele opdrachten en groepsopdrachten. Tijdens de eerste centrale bijeenkomst krijgt de cursist het takenboek uitgereikt waarmee hij/zij de weken daarna (circa 8 weken) binnen een vereniging (in de meeste gevallen en bij voorkeur de eigen vereniging) onder begeleiding van een praktijkbegeleider aan de slag gaat.

Voorbeelden van opdrachten zijn:

• Gerichte observaties van de (verenigings)trainer
• Gerichte observaties van triatleten/trainingsgroep binnen de verschillende disciplines
• Uitvoeren van een interview met een aantal triatleten
• Onder begeleiding van de (verenigings)trainer delen van de training begeleiden
• Hoe te spreken en uitleg te geven voor een groep
• Opdrachten t.a.v. veiligheid en organisatie.

Door het uitvoeren van de opdrachten, de eigen evaluatie hiervan en feedback van de praktijkbegeleider, vindt het leren op een actieve wijze plaats en ervaart de cursist wat nodig is om in de (beroeps)praktijk zijn/haar werkzaamheden uit te voeren.

In de tweede bijeenkomst zal door middel van een eindgesprek in kleine groepjes besproken worden wat de opgedane ervaringen zijn. Het is daarbij de bedoeling dat deze ervaringen weer gepresenteerd worden aan andere cursisten.

Praktijk
Naast het feit dat de cursist zelf moet zorgen voor een praktijksituatie (vereniging) en –begeleider zijn er verder geen instroomeisen voor deze opleiding. Basiskennis van de PC en mail- en tekstverwerkingsprogramma’s is wel aan te raden. Los van de centrale bijeenkomsten zal zoveel mogelijk digitaal gecommuniceerd worden.

Een praktijkbegeleider is een gekwalificeerde trainer, bij voorkeur binnen de eigen vereniging, die de cursist begeleidt bij de uitvoering van de opdrachten uit de opleiding. Deze persoon is in het bezit van minimaal een TTA of TTN3 diploma of bijvoorbeeld een ALO-diploma of een trainersdiploma van een aanverwante bond. De geschiktheid van deze begeleider wordt vooraf beoordeeld door de opleidingscoördinator.

Planning
De TTN1 cursussen worden zoveel mogelijk verzorgd in samenwerking met NTB (opleidings-)verenigingen. Informeer daarom bij je vereniging naar de mogelijkheden voor het volgen van de cursus of mail naar opleidingen@triathlonbond.nl.

Kosten/aanmelding

De kosten voor deelname bedragen € 150,- per persoon. Dit is inclusief cursusmateriaal en lunch tijdens de centrale bijeenkomsten.

Er is plaats voor maximaal 15 cursisten per locatie. Deze plaatsen worden toegewezen na een schriftelijke intake.

De cursus staat alleen open voor NTB-leden. Aanmelden kan via het tabblad ‘opleidingen’ op mijn.triathlonbond.nl.

Eisen voor deelname

Naast het feit dat de cursist zelf moet zorgen voor een praktijksituatie (vereniging) en –begeleider zijn er verder geen instroomeisen voor deze cursus. Basiskennis van de PC en mail- en tekstverwerkingsprogramma’s is wel aan te raden. Los van de centrale bijeenkomsten zal zoveel mogelijk digitaal gecommuniceerd worden.Een praktijkbegeleider is een gekwalificeerde trainer, bij voorkeur binnen de eigen vereniging, die de cursist begeleidt bij de uitvoering van de opdrachten uit de cursus. Dit is een TTA/TTN3/TTB of iemand met bijvoorbeeld ALO-diploma of een trainersdiploma van een aanverwante bond. De geschiktheid van deze begeleider wordt vooraf beoordeeld door de cursusleiding. Bij het bondsbureau is indien gewenst een lijst met door de NTB opgeleide praktijkbegeleiders op te vragen.

Lees volgend artikel

Opleiding Triathlon trainer niveau 3 (TTN3)

De TTN3 – opleiding heeft als doelstelling verenigingskader op te leiden voor de triathlonsport op recreatief of wedstrijdniveau. De triathlontrainer op niveau 3 (TTN-3) kan ... Lees meer