Terug naar Trainers

Opleiding Triathlon trainer niveau 1 (TTN1)

Voor het assisteren van de (verenigings-)trainer tijdens trainingen en bij het begeleiden van wedstrijden.

Doelstelling

Het doel van de opleiding TTN1 is het opleiden van een triathlonbegeleider binnen de triathlonvereniging. De triathlonbegeleider is in staat de (verenigings)trainer te ondersteunen tijdens trainingen en wedstrijden.

Binnen deze opleiding staan de volgende competenties centraal:

  • Het waarborgen van de veiligheid tijdens trainingsactiviteiten
  • Het assisteren bij trainingen en/of wedstrijden
  • Zorgen voor passende maatregelen rondom wedstrijden en/of evenementen.

Bij voldoende animo gaat de volgende cursus van start in het voorjaar van 2018. Aanmelden kan via dit formulier.

Werkwijze

De opleiding duurt ongeveer 12 weken en vindt plaats in het voor- of najaar. De opleiding bestaat uit 2 centrale bijeenkomsten, zelfstudie opdrachten, groepsopdrachten en individuele opdrachten. De individuele opdrachten worden uitgevoerd binnen de eigen verenging, onder begeleiding van een praktijkbegeleider. De opdrachten worden door de cursist verwerkt in een portfolio, dit portfolio zal beoordeeld worden. Er vindt geen praktijkexamen plaats.

Voorbeelden van opdrachten zijn:

  • Gerichte observaties van de (verenigings)trainer
  • Delen van de training begeleiden onder begeleiding van de (verenigings)trainer
  • Hoe te spreken en uitleg te geven voor een groep
  • Opdrachten t.a.v. veiligheid en organisatie.

Praktijk

Een praktijkbegeleider is een gekwalificeerde trainer (bij voorkeur binnen de eigen vereniging) die de cursist begeleidt bij de uitvoering van de opdrachten uit de opleiding. Deze persoon is in het bezit van minimaal een TTA of TTN3 diploma, een ALO diploma, of een vergelijkbaar diploma van een aanverwante sportbond. Van belang is dat de cursist het gevoel heeft te kunnen leren van zijn praktijkbegeleider en dat het in de relatie tussen de cursist en de praktijkbegeleider klikt. Er zijn wel enkele competenties waarover een goede praktijkbegeleider dient te beschikken, deze zijn terug te vinden in de handleiding voor praktijkbegeleiders.

Door het uitvoeren van de opdrachten, de eigen evaluatie hiervan en feedback van de praktijkbegeleider, vindt het leren op een actieve wijze plaats en ervaart de cursist wat nodig is om in de (beroeps)praktijk zijn/haar werkzaamheden uit te voeren. De handleiding voor praktijkbegeleiders vind je hieronder.

Handleiding

Deelnamevoorwaarden

−          Leeftijd: minimaal 16 jaar
−          Lidmaatschap van de NTB
−          Basisvaardigheden op de computer

Kosten

De kosten voor de TTN1 opleiding bedragen 150,- euro; dit is incl. cursusmateriaal, centrale bijeenkomsten, lunch en eindbeoordeling. De opleiding start bij minimaal 10 deelnemers, er is plaats voor maximaal 15 deelnemers per opleiding.

Kosten

Contact

Neem voor meer informatie en aanmelding contact met ons op via onderstaande link.

Contact
Lees volgend artikel

Opleiding Triathlon trainer niveau 3 (TTN3)

De TTN3 opleiding heeft als doelstelling verenigingskader op te leiden voor de triathlonsport op recreatief of wedstrijdniveau. De triathlontrainer op niveau 3 kan binnen een ... Lees meer