Terug naar Trainers

Opleiding Triathlon trainer niveau 1 (TTN1)

Voor het assisteren van de (verenigings-)trainer tijdens trainingen en bij het begeleiden van wedstrijden.

TTN 1 - regulier

Het doel van de opleiding TTN1 is het opleiden van een triathlonbegeleider binnen de triathlonvereniging. De triathlonbegeleider is in staat de (verenigings)trainer te ondersteunen tijdens trainingen en wedstrijden.

Binnen deze opleiding staan de volgende competenties centraal:

  • Het waarborgen van de veiligheid tijdens trainingsactiviteiten
  • Het assisteren bij trainingen en/of wedstrijden
  • Zorgen voor passende maatregelen rondom wedstrijden en/of evenementen.

De eerstvolgende reguliere TTN1 cursus gaat bij voldoende belangstelling van start in het voorjaar van 2020.

Belangstelling of vragen? Mail naar opleidingen@triathlonbond.nl.

Naast deze reguliere TTN1 cursus is wordt er in het voorjaar van 2020 tevens een scholing specifiek voor het trainen en begeleiden van jeugd aangeboden:

Training geven aan jeugd: TTN1 - jeugdtriathlon

Na een succesvolle eerste editie in 2019 wordt begin 2020 een vervolg gegeven aan de scholing ‘Training geven aan jeugd’.

In deze scholing wordt gezocht naar de context waarbinnen jeugd zich beweegt en staan vier belangrijke thema’s centraal: fun, communicatie / relatie, organisatie en trainingstechnische zaken.

De opleiding richt zich op enthousiaste vrijwilligers zonder trainingsachtergrond die graag willen assisteren bij triathlontrainingen op de vereniging. Én op trainers die graag meer willen weten over (het trainen van) jeugd en hoe daar in de praktijk invulling aan te geven. Doel daarbij is het kunnen opvangen, trainen en behouden van de breedtesport-jeugd (in al haar diversiteit) .

Door een combinatie van het vergroten van kennis en inzicht over het sportende kind, het uitvoeren van praktijkopdrachten binnen een vereniging / triathlongroep en door gebruik te maken van hulpmiddelen zoals ‘loopt het, lukt het en leeft het’, krijgen de deelnemers aan deze scholing tools aangereikt die direct bruikbaar zijn in de praktijk. Hiernaast is er tijd om specifieke trainingsvormen voor jeugd te zien en deze zelf te ervaren. Ook is er ruimte om diverse praktijkopdrachten door te spreken en op deze manier van en met elkaar te leren.

De bijscholing bestaat uit twee centrale bijeenkomsten, onder voorbehoud op zondag 2 februari en zaterdag 4 april 2020.

De scholing is gebaseerd op – en inhoudelijk gelijk aan – de ‘TTN1 Jeugd’ zoals die in 2019 gegeven is. Hoogstwaarschijnlijk is het de laatste keer dat de scholing in déze vorm aangeboden wordt, omdat vanaf dit najaar het onderwerp ‘jeugd’ geïntegreerd is in de TTN-3 opleiding van de NTB. Voor de doelgroep jeugd zullen na deze editie van ‘Training geven aan jeugd’ uiteraard wel diverse andere (bij)scholingen aangeboden worden.

Aanmelden voor de bijscholing in 2020 kan via dit formulier.

Werkwijze

Zowel de reguliere TTN1 opleiding als de jeugdscholing duren ongeveer 12 weken. De opleiding bestaat uit 2 centrale bijeenkomsten, zelfstudie opdrachten, groepsopdrachten en individuele opdrachten. De individuele opdrachten worden uitgevoerd binnen de eigen vereniging, onder begeleiding van een praktijkbegeleider. De opdrachten worden door de cursist verwerkt in een portfolio, dit portfolio zal beoordeeld worden. Er vindt geen praktijkexamen plaats.

Voorbeelden van opdrachten zijn:

  • Gerichte observaties van de (verenigings)trainer
  • Delen van de training begeleiden onder begeleiding van de (verenigings)trainer
  • Hoe te spreken en uitleg te geven voor een groep
  • Opdrachten t.a.v. veiligheid en organisatie.

Praktijk

Een praktijkbegeleider is een gekwalificeerde trainer (bij voorkeur binnen de eigen vereniging) die de cursist begeleidt bij de uitvoering van de opdrachten uit de opleiding. Deze persoon is in het bezit van minimaal een TTA of TTN3 diploma, een ALO diploma, of een vergelijkbaar diploma van een aanverwante sportbond. Van belang is dat de cursist het gevoel heeft te kunnen leren van zijn praktijkbegeleider en dat het in de relatie tussen de cursist en de praktijkbegeleider klikt. Er zijn wel enkele competenties waarover een goede praktijkbegeleider dient te beschikken, deze zijn terug te vinden in de handleiding voor praktijkbegeleiders.

Door het uitvoeren van de opdrachten, de eigen evaluatie hiervan en feedback van de praktijkbegeleider, vindt het leren op een actieve wijze plaats en ervaart de cursist wat nodig is om in de (beroeps)praktijk zijn/haar werkzaamheden uit te voeren. De handleiding voor praktijkbegeleiders vind je hieronder.

Handleiding

Deelnamevoorwaarden TTN1

−          Leeftijd: minimaal 16 jaar
−          Lidmaatschap van de NTB
−          Basisvaardigheden op de computer

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vanaf 2018 vragen wij iedere cursist om een VOG te overleggen bij de aanvraag van het PVB. Sportverenigingen kunnen voor vrijwilligers gratis een VOG aanvragen.

Meer informatie hierover is hier te vinden.

Kosten

De kosten voor de TTN1 opleiding bedragen 175,- euro; dit is incl. cursusmateriaal, centrale bijeenkomsten, lunch en eindbeoordeling. De opleiding start bij minimaal 10 deelnemers, er is plaats voor maximaal 15 deelnemers per opleiding.

Kosten

Documenten TTN1

Aanmelding Contact
Lees volgend artikel

Opleiding Triathlon trainer niveau 3 (TTN3)

De TTN3 opleiding heeft als doelstelling verenigingskader op te leiden voor de triathlonsport op recreatief of wedstrijdniveau. De triathlontrainer op niveau 3 kan binnen een ... Lees meer