Terug naar Trainers

Opleiding Triathlon trainer niveau 1 (TTN1)

Voor het assisteren van de (verenigings-)trainer tijdens trainingen en bij het begeleiden van wedstrijden.

 1. TTN 1 - regulier
 2. Werkwijze
 3. Praktijk
 4. Deelnamevoorwaarden TTN1
 5. Cursusdata en aanmelden
 6. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 7. Kosten
 8. Documenten TTN1

TTN 1 - regulier

Het doel van de opleiding TTN1 is het opleiden van een triathlonbegeleider binnen de triathlonvereniging. De triathlonbegeleider is in staat de (verenigings)trainer te ondersteunen tijdens trainingen en wedstrijden.

Binnen deze opleiding staan de volgende competenties centraal:

 • Het waarborgen van de veiligheid tijdens trainingsactiviteiten
 • Het assisteren bij trainingen en/of wedstrijden
 • Zorgen voor passende maatregelen rondom wedstrijden en/of evenementen.

Werkwijze

De TTN1 opleiding duurt ongeveer 12 weken. De opleiding bestaat uit 2 centrale bijeenkomsten, zelfstudie opdrachten, groepsopdrachten en individuele opdrachten. De individuele opdrachten worden uitgevoerd binnen de eigen vereniging, onder begeleiding van een praktijkbegeleider. De opdrachten worden door de cursist verwerkt in een portfolio, dit portfolio zal beoordeeld worden. Er vindt geen praktijkexamen plaats.

Voorbeelden van opdrachten zijn:

 • Gerichte observaties van de (verenigings)trainer
 • Delen van de training begeleiden onder begeleiding van de (verenigings)trainer
 • Hoe te spreken en uitleg te geven voor een groep
 • Opdrachten t.a.v. veiligheid en organisatie.

Praktijk

Een praktijkbegeleider is een gekwalificeerde trainer (bij voorkeur binnen de eigen vereniging) die de cursist begeleidt bij de uitvoering van de opdrachten uit de opleiding. Deze persoon is in het bezit van minimaal een TTA of TTN3 diploma, een ALO diploma, of een vergelijkbaar diploma van een aanverwante sportbond. Van belang is dat de cursist het gevoel heeft te kunnen leren van zijn praktijkbegeleider en dat het in de relatie tussen de cursist en de praktijkbegeleider klikt. Er zijn wel enkele competenties waarover een goede praktijkbegeleider dient te beschikken, deze zijn terug te vinden in de handleiding voor praktijkbegeleiders.

Door het uitvoeren van de opdrachten, de eigen evaluatie hiervan en feedback van de praktijkbegeleider, vindt het leren op een actieve wijze plaats en ervaart de cursist wat nodig is om in de (beroeps)praktijk zijn/haar werkzaamheden uit te voeren. De handleiding voor praktijkbegeleiders vind je hieronder.

Handleiding

Deelnamevoorwaarden TTN1

−          Leeftijd: minimaal 16 jaar
−          Lidmaatschap van de NTB
−          Basisvaardigheden op de computer

Cursusdata en aanmelden

Agenda

18 nov              Opleiding Triathlontrainer niveau 1 – Hoorn (NTB)

13 jan               Opleiding Triathlontrainer niveau 1 – Barendrecht (NTB)

Voor vragen kan er gemaild worden naar opleidingen@triathlonbond.nl

Aanmelden Hoorn Aanmelden Barendrecht

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Iedere cursist wordt gevraagd om een VOG te overleggen. Sportverenigingen kunnen voor vrijwilligers gratis een VOG aanvragen.

Meer informatie hierover is hier te vinden.

Kosten

De kosten voor de TTN1 opleiding bedragen 200,- euro; dit is incl. cursusmateriaal, centrale bijeenkomsten, lunch en eindbeoordeling. De opleiding start bij minimaal 10 deelnemers, er is plaats voor maximaal 15 deelnemers per opleiding.

De overheid wil samen met NOC*NSF en de sportbonden investeren in een goed opgeleid sportkader, dat doen ze onder andere door een subsidie beschikbaar te stellen voor een aantal trainersopleidingen. Bij de NTB is dit voor de opleiding Triathlontrainer 1. Een gedeelte van de opleidingskosten kan vanuit het Nationaal Sportakkoord vergoedt worden. Verenigingen die hier gebruik van willen maken kunnen contact opnemen met de Lokale Adviseur Sport in hun Gemeente en de NTB via opleidingen@triathlonbond.nl.

Kosten

Documenten TTN1

Contact
Lees volgend artikel

Documentatie voor trainers

Het kenniscentrum met downloads en artikelen voor trainers en andere belangstellenden. Lees meer