Overzicht standaardafstanden

Wedstrijden binnen NTB-verband worden zoveel mogelijk georganiseerd op basis van standaardafstanden (veelal afgeleid van de 1/1 triathlon, de 'klassieke afstand', die bestaat uit 3,8 km. zwemmen - 180 km. fietsen - 42,195 km. lopen). Hieronder het overzicht van de standaard afstanden per discipline.

  • Afwijkingen op de afstanden en parcoursindeling zijn mogelijk, een organisatie heeft daarvoor toestemming nodig van het bondsbestuur; een marge van 10% is zonder dispensatie toegestaan.
  • Voor overige duursportcombinaties/afstanden bepaalt het bondsbureau (indien nodig in overleg met het bondsbestuur) de bijbehorende afstandscategorie.