NTB bondsbestuur

Bestuursleden zijn bereikbaar via het bondsbureau:

info@triathlonbond.nl
tel. 030 751 37 70

Karin Oppelland - Communicatie en breedtesport

Wim van Oijen - Voorzitter / algemene zaken en bestuurlijke coördinatie / jury

Hans Urlings - Penningmeester


Nicole Eyssen

Martin Breedijk - Topsport Olympisch / internationale zaken

Patrick Kingma 

Job Eijsink