Opleidingen

De NTB verzorgt opleidingen voor assistent-trainers, zelfstandige trainers en officials. Er zijn verschillende opleidingsniveaus zodat ieder op zijn eigen niveau een opleiding van zijn of haar keuze kan volgen.

De opleidingen zijn competentiegericht. Dit houdt in dat vaardigheden die een cursist al bezit verder worden ontwikkeld. Er wordt bij de opleidingen van de NTB aandacht besteed aan kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen. De trainersopleidingen vinden veelal plaats in de praktijk van een leervereniging. Daarnaast zijn er uiteraard ook diverse centrale bijeenkomsten.

De opleidingen van de NTB voldoen aan de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Dat betekent dat  ze aansluiten bij de kwalificatiestructuur van het beroepsonderwijs zoals de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) die aangeeft. Het gaat daarbij om 5 niveaus: 1 t/m 5. Niveau 5 is het hoogste niveau, overeenkomstig aan het huidige C-niveau van de trainersopleidingen.

De onderlinge afstemming van sportbondsopleidingen en beroepsonderwijs (denk aan ALO's, CIOS-en en ROC’s) biedt natuurlijk goede mogelijkheden voor uitwisseling van (onderdelen van) opleidingen, bevoegdheden, competenties e.d.

Deze wijze van opleiden heeft de volgende kenmerken:

• Competentiegericht (gericht op de voornaamste onderdelen van een relevante handelingsbekwaamheid)
• Praktijkgericht (in sterke mate afgestemd op de werksituatie van de triathlontrainer)
• Maatwerk en vraaggericht (zoveel mogelijk gericht op de leervragen van de individuele cursist)
• Flexibele organisatie (de opleiding wordt niet gehouden op een vaste plaats, op vaste tijdstippen, gegeven door een vaste docent enz. maar de plaats en de wijze van leren en opleiden worden vooral bepaald door de individuele leervragen).

De deelnemers zullen zich de vereiste competenties eigen gaan maken door middel van:

• beroepspraktijkvorming
• deelname aan workshops
• het uitvoeren van individuele opdrachten
• zelfstudie.

De opleidingen nieuwe stijl zijn in hoge mate een kwestie van (inter)actief leren en opleiden.

De NTB biedt opleidingen aan op de volgende niveaus:

Triathlon Trainer Niveau 1
Doel van de opleiding TTN1 is het opleiden van een triathlonbegeleider binnen de triathlonvereniging, die in staat is de (verenigings)trainer te ondersteunen tijdens trainingen en bij het begeleiden van wedstrijden.

Triathlon Trainer Niveau 3
De TTN3 opleiding heeft als doelstelling verenigingskader op te leiden voor de triathlonsport op recreatief of wedstrijdniveau. De triathlontrainer op niveau 3 kan binnen een vereniging zelfstandig functioneren bij het geven van lessen, trainingen, wedstrijden, testen en andere sportieve evenementen.

Triathlon Trainer Niveau 4
Deze opleiding is een vervolg op de TTN3 opleiding en gericht op de individuele begeleiding van atleten op (inter)nationaal topniveau.

Hiernaast wordt door de KNZB (zwembond) een cursus Open water/triathlon zwemtrainer op niveau 2 georganiseerd, waar NTB-leden aan kunnen deelnemen onder dezelfde voorwaarden (en tegen dezelfde tarieven) als KNZB-leden.